Skip links

Річний звіт Українського кластерного Альянсу

Річний звіт Українського Кластерного Альянсу (УКА) підсумовує головні етапи та результати розвитку об’єднання кластерів в 2022. Від початку створення в березні 2022, УКА прошов стрімкий шлях зростання й сьогодні об’єднує 48 кластерів країни.

Головні результати УКА в 2022 році

В 2022 кластери УКА доказали, що вони можуть допомагати як власним членам, малим та середнім підприємствам (МСП), так і цілим секторам економіки регіонального та-чи галузевого рівнів. Українські кластери стають важливими акторами економічної стійкості, рушіями інноваційного розвитку серед МСП й надійними партнерами уряду, територіальних громад та бізнесу у підтримці критичної інфраструктури та критичних індустрій, а також в планування програм Відновлення.

Міжнародне партнерство – 14 партнерств з організаціями ЄС та США

Інноваційний фандрейзинг – 50+ залучених МСП, 700 тис євро

Волонтерська допомога ЗСУ, ТрО та населенню – більше 2 млн євро

Системні політики – десяток стратегій, концепцій та звітів

Кількість підтверджених майбутніх міжнародних подій на 2023 рік – 7

Створення нових послуг для кластерів та МСП – 6

ЗМІСТ

Політики та стратегії кластерного руху, їх впровадження в 2022

Експорт – Інтернаціоналізація

Стійкість кластерів – допомога ЗСУ та територіальній обороні

Стійкість кластерів – фокус на зміцненні ЛДВ

Інноваційний фандрейзинг для МСП

Регіональні ініціативи та проекти. Співпраця з ОВВ та ОМС.

Сервіси та інструменти УКА для кластерів альянсу

Головні напрями розвитку на 2023

Політики та стратегії кластерного руху, їх впровадження в 2022

Головний документ кластерного руху, проєкт «Національної програми кластерного розвитку до 2027» не отримав якого-небудь просування в 2022, він залишається без розгляду урядом країни. УКА бракує ресурсів для активізації напряму GR й це питання починає вирішуватись тільки в кінці року.

Головні результати роботи УКА в 2022 проявились в Експорті – Інтернаціоналізації. В умовах стрімкого падіння внутрішнього ринку, цей напрям роботи став головним, як з точку зору підтримки існуючого експорту, так і нових шляхів – методів міжнародної співпраці та допомоги.

В червні 2022 УКА створює документ «Програма Експорту – Інтернаціоналізації УКА: рекомендації для уряду», який де-факто закріплює курс, яким УКА й попередній кластерний комітет Industry4Ukraine вже йшли з 2019. Мова про 3 ключові напрями

 1. Розширення та кращу підтримку програми Buy Ukrainian від Офісу з просування експорту та розвитку підприємництва.
 2. Іntegration into GVC: програми підтримки інтеграції українських підприємств у європейські та міжнародні ланцюги доданої вартості.    
 3. Inno-Integration: програми прискореного включення та підтримки українських інноваційних підприємств у відповідні європейські програми інноваційного розвитку, подвійного цифрового та зеленого переходів.

УКА системно впроваджує окремі заходи по запропонованим ініціативам й в рамках власних можливостей та бюджетів, але підтримка урядом є слабкою.  

«Дорожня карта УКА на 2022-23» – цей документ є внутрішнім короткостроковим планом кластерів УКА. Комплекс заходів, розроблений за підтримки GIZ, був виконаний по більшій частині запропонованих дій на 2022. 

До напрацювань УКА в 2022, які відносяться до категорії політик та стратегій варто додати:

 1. Гайд «10-топ ініціатив УКА для Advanced Manufacturing» – перший документ, що синтезує проектні ініціативи кластерів УКА в сфері ІАМ та Індустрії 4.0-5.0.
 2. Біла книга «5 ролей кластерів» – синтезує колективну рефлексію кількох кластерів та керівництва УКА щодо ключових ролей кластерів під час поточної кризи  в Україні.
 3. Концепція «Центри Швидкого Реагування»  – перша спроба аргументації, чому кластерам УКА потрібно об’єднуватись в ресурсні пули (центри) і як це має виглядати.
 4. Концепція «Амбасадори Industry4Ukraine» – аналогічно, цей документ задає параметри ініціативи по створенню мережі міжнародних партнерів.

В 2022 всі ці програмні документи служили для координації та налагодження ефективної взаємодії кластерів УКА, про їх результати – в наступних розділах. УКА структурує всі політики, стратегії, кращі практики на сайті – див. розділ «База знань УКА».

Експорт – Інтернаціоналізація

Успіхи УКА в цій сфері є найбільшими й ілюструють свідомий фокус на цьому напрямку робіт. Серед них найбільшими за ресурсним вкладом були наступні активності.

Міжнародні події та заходи: проведено більше 50 подій в онлайн, та більше 20 офлайн. Серед найбільш значимих та ефективних варто відзначити.

 1. Участь в кластерній конференції в Празі: саме тут відбулись очні зустрічі та представлення керівництва та 6 кластерів УКА широкій спільноті європейських кластерів та Європейській комісії.
 2. Участь УКА в якості партнера в 3х великих бізнес-форумах, організованих International Trade Council – в Стамбулі (липень), Таліні (жовтень) та в онлайн (грудень). Загалом їх відвідали більше 2000 тис іноземних фахівців.
 3. Участь української делегації у виставці MSV в м. Брно – тут відбулось підписання меморандуму з 4-ма чеськими партнерами й це був початок виконання білатеральної угоди між Україною та Чехією в сфері Індустрії 4.0.

Підписання Меморандумів (MoU) та приєднання до провідних асоціацій ЄС та США – всього ми маємо 13 таких угод чи приєднань. Окремі з них принесли вагомий вклад в здобутки УКА в 2022: в першу чергу, відмітимо Європейський кластерний альянс, Міжнародну Раду Торгівлі (ІТС), Асоціацію системних інтеграторів США (CSIA) та EIT Manufacturing. Завдяки зусиллям партнерів ми мали різні види підтримки, й крім, фінансової, не менш значимими були постійна увага, координація дій та залучення з партнерами широкого кола стейкхолдерів.

Залучення та розвиток відносин з нашими зарубіжними амбасадорами, – професіоналами з різних організацій, які максимально підтримували УКА та наші ініціативи. Див деталі в спеціальному огляді Award Professionals4Ukraine, де ми відмічаємо 13 партнерів.

Розвиток системних інструментів інтернаціоналізації. З перших днів війни УКА спільно з українськими та європейськими партнерами сприяв створенню та залученню українських МСП та кластерів до таких платформ як EU Clusters support Ukraine, Supply chain resilience, Solidarity Lane. В грудні спільно з EEN-Ukraine був запущений ще 1 інструмент підтримки критичної інфраструктури – Electric Energy matchmaking platform.

Головними результатами на кінець року, і які формують перспективу на 2023 є наступні:

 1. Розвиток відносин з Європейською комісією (DG Grow) є запорукою в наших наступних діях з отримання підтримки від українського уряду. Зокрема, значний прогрес в цих змінах, а також за низкою ініціатив по євро-інтеграції очікується під час форуму в Clusters Meet Regions, який планується для українських кластерів в Словаччині в березні 2023. 2. Членство в Європейському кластерному альянсі (European Cluster Alliance) та в глобальному кластерному альянсі TCI Network відкриває нові перспективи та горізонти співробітництва кластерів в більшості країн Світу, а також знаходити партнерів для участі в міжнародних проектах.
 3. Партнерство з EIT Manufacturing вже надало українським компаніям та старт-апам прийняти участь в EIT Jumpstarter and the EIT Community Artificial Intelligence. З січня 2023 року планується низка заходів та проектів із залученням українських кластерів та компаній.
 4. Крім масштабного форуму Словаччині в кінці березня, й де очікується 200 представників євро-кластерів, ми маємо на 2023 ще 7 підтверджених  форумів та конференцій. Для кластерів УКА та їх учасників важливо знати, що велика частина логістичних та інших витрат на офлайн заходи буде компенсована нашими зарубіжними партнерами.
 5. Що стосується входження в спільні проекти з європейськими кластерами, то прогрес в цій сфері є незначними. По-суті, подібні проекти є найважливішим результатом партнерств, але на їх створення та узгодження потрібен час. Все ж, певні результати в 2022 в нас є. Варто відмітити 2 проекти Українського кластеру автобудівництва та мобільності – проекти EVOLUTE та REMOBILISE.

Багато з цих активностей та отриманих результатів підтримувались донорськими ресурсами – відмітимо допомогу від GIZ-Ukraine та проекту EaP Civic Society Facility.

Серед найважливіших викликів потрібно відмітити контраверсійну політику українського уряду. З одного боку, уряд визнає, що експорт та інтеграція в європейські ланцюги є топ-пріоритетом економіки країни. З іншого – впродовж 2022 ми практично не бачимо ніяких програм підтримки цих декларацій. Зокрема, заборона на виїзд чоловікам за кордон може зірвати більшість вже спланованих міжнародних конференцій на 2023. В 2022 уряд не знайшов системного рішення цього питання.

Стійкість кластерів – допомога ЗСУ та територіальній обороні

В перші місяці війни громадяни України, бізнеси та громадські організації масово підтримували Збройним Силам України й територіальну оборону й швидко реагували на актуальні потреби. Чимало керівників кластерів, членів правлінь стали військовослужбовцями ЗСУ (на фото член Правління Запорізького кластеру ІАМ Владислав Бащеванджи).

Кластери, які входять в УКА також збирали кошти, ліки, одяг, тепловізори, рації тощо. Багато продукції, профільної для діяльності кластерів виготовлялось й поставлялось для потреб військових та цивільних за власний кошт. Чимало керівників та членів правлінь з кластерів Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Києва стали військовослужбовцями й зараз перебувають в лавах ЗСУ.

Багато кластерів й досі продовжують цю волонтерську активність. Відзначимо ті, що надали інформацію для річного звіту.

Кластер “промислових та крафтових виробників” походить з міста Мелітополя Запорізької області, яке все ще є окупованим. Відповідно, менеджмент кластеру повністю переключився на завдання надання допомоги ЗСУ та ТрО. За 10 місяців війни кластер передав військовим більше 50 тис одиниць амуніції, продуктів харчування, засобів гігієни та ліків, продуктових наборів тощо, всього – на суму більше 28 млн гривень. В низці ініціатив, зокрема, збору коштів на автомобілі для ЗСУ, Кластер промислових та крафтових виробників діяв спільно з Запорізьким кластером ІАМ.

Члени ГС “Рівненський міжрегіональний медичний кластер” брали активну участь в допомозі ЗСУ ще з 2014 року. Саме в той час була величезна потреба в тактичних аптечках і знаннях, як їх правильно використовувати. Член кластеру, ПП “Фармікс” укомплектувало й передало до армії більше 5000 аптечок. Навчання як правильно ними користуватися, і весь курс тактичної медицини відповідно до стандартів NATO проводили інструктори тактичної медицини ГО “Рівне-такмед” (засновники кластеру). 

За весь період війни інструкторська група з 10 чоловік навчилан біля 30 тисяч військовослужбовців, ще біля 5 тисяч цивільного населення. Навчання проводились на різних полігонах, в зоні проведення АТО/ ООС, різним підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, НацПоліції, Азову, Прикордонникам, Добровольчим батальонам, ТРО, ДФТГ. Також ГО “Рівне-ТАКМЕД” доставливо для ЗСУ 31 автомобіль. 

ГО «Міжнародний медичний кластер», м. Харків продовжував активно діяти впродовж всіх 10 місяців. Головні напрямки діяльності кластеру – це медична евакуація пораненних та маломобільних груп населення, гуманітарна допомога цивільному населенню та медична допомога на деокупованних територіях Харківської та Миколаівської областей, розробка проектів для участі у відбудові медичного бізнесу Украіни. Встановлені прямі контакти з лікарями та клініками ЄС та госпіталями Ізраілю, кластер бере участь в гуманітарних програмах медичноі допомоги, а саме програма УК «Шаріте» місто Берлін, УК «Шлезвіг –Гольдштейн» міста Кіль та Любек (Німеччина), програми GIZ  MP2021 «Fit for partnership for Germani» з організаціі охорони здоро*я та Фондів «Фріда» Ізраіль,  БФ «Древляни» місто Киів, та А.N.A.S. Сардена, Італія.

Українська асоціація меблевиків надавала різні види допомоги як ЗСУ, ТрО, так і ВПО, включно з облаштуванням тимчасових приміщень меблями. Загальна сума зібраних коштів членами асоціації становить майже 3 млн гривень. Також УАМ реалізувала з USAID грант на 4,5 млн грн, де також закупили гуманітарну допомогу і виготовили 1100 ліжок для ВПО.

Хмельницький швейний кластер PFC за власні кошти виготовляв одяг для ЗСУ та ТрО, в кластері також є чимало історій швейних компаній, які від себе робили проекти. Це виготовлення прапорів для Червоного Хреста, розгрузки та бронежилети, білизни, аптечок, захисних сіток, спальних мішків, шевронів для ТРО та бушлатів тощо. 

Івано-Франківська бізнес-асоціація стала спів-засновником регіонального фонду “Save Ukraine NOW”, який зібрав для потреб прикарпатських батальйонів ЗСУ більше 2 млн доларів США. 

Більшість учасників Морського кластеру України (МКУ) в умовах постійних обстрілів й в силу специфіки галузі суднобудування не мали можливості релокуватись. Голова правління МКУ Артем Ващиленко очолив гуманітарний штаб, який розподіляв десятки тисяч тонн товарів для потреб ЗСУ, ТрО, лікарень та місцевого населення.

Окремо, варто відзначити учасників кластерів Києва, Харкова, Вінниці, Хмельницього, Миколаєва та інших регіонів, які приймали участь у виконанні оборонних замовлень.

Наведені приклади свідчать про важливу роль кластерів в підтримці волонтерського руху країни, підтримці ЗСУ та ТрО, а також місцевого населення та ВПО. Очевидно, що ця допомога буде тривати й надалі.

Стійкість кластерів – фокус на зміцненні ЛДВ

Майже 35% учасників УКА є кластерами з Східних та Південних регіонів країни. Менше половини з них змогли релокуватись в безпечні регіони повністю, тобто, включно з виробничими активами. Більша частина з регіонів Чернігівської, Харківської, Луганської та Донецької областей змушена була вивезти тільки персонал, а кластери Сум, Миколаєва та Запоріжжя не покидали свої міста. У всіх цих випадках активність кластерів була зменшена або повністю зупинена. Також призупинена була діяльність кількох кластерів центральних та західних регіонів, які розвивали в Україні напрям медичного туризму. Натомість, чимало з цих кластерів переключились на гуманітарний фронт та допомогу ЗСУ (розділ 3.4).

З кластерів, які активно продовжили роботу, слід відзначити наступні організації.

Українська асоціація меблевиків (УАМ) була найктивнішою серед кластерів УКА в експортній діяльності. УАМ організувала виїзд 67 фабрик на 5 міжнародних виставок й в результаті, отримала попередні замовлення на суму більш 2 млн євро. УАМ також оперативно вирішувала проблеми внутрішньої виробничої кооперації та координації в групі на Телеграмі (450 підписників), й численних внутрішніх зібраннях офлайн та онлайн.

Український кластер автобудування та мобільності (UAMC) посилив свої стосунки з European Automotive Cluster Network, а також був залучений до проектів EVOLUTE та REMOBILISE та ClusterXchange програм. Оскільки більшість членів кластеру є виробниками компонентів для західних брендів, важливою є роль UAMC в зміні відношення штаб-квартир й утриманні потоку замовлень під час війни. Зокрема, велика кампанія була проведена впродовж березня, й в квітні більшість заводів відновили роботу.

Подібно до УАМ, кластер харчових підприємств U-Food не тільки сприяв експорту (було 5 торгових місій), але також намагався вирішувати проблеми харчових підприємств шляхом організації сервісів з підтримки виробничої діяльності. В базі кластеру є 70 індивідуальних фахівців, що надають послуги з обслуговування харчових підприємств.

Харківський кластер ІАМ допоміг кільком своїм членам в перезапуску виробництв в Вінницькій та Івано-Франківській областях, й брав активну участь у всіх активностях УКА.

В Вінниці з місцевим кластером тісно взаємодіяли Харківський кластер ІАМ та кластер птахівництва та комбікормів.

АППАУ провела кілька заходів щодо мобілізації своїх членів для підтримки критичної інфраструктури й організувала міжнародний вебінар на цю тему з бельгійською асоціацією BEMAS. УКА через АППАУ, як учасника консорціуму EEN-Ukraine, сприяла запуску платформи метчмейкингу Electric Energy matchmaking platform.

Подібних прикладів впливу кластерів на зміцнення ЛДВ в своїх галузях та регіонах в УКА – десятки. Згідно даних опитування УКА в кінці 2022, 25% кластерів УКА збільшили рівень активностей, включно зі зростанням кількості своїх членів. Разом з тим, більшості кластерів бракує більш системного та потужного фокусу на зміцненні ЛДВ в своїх регіонах та галузях – цей виклик є одним з ключових на 2023, включно з підготовкою проектів Відновлення.

Інноваційний фандрейзинг для МСП

Розвиток інновацій, подвійний цифровий та зелений перехід – це базові засади європейських кластерних політик, й для українських кластерів слідуванням цим пріоритетам є викликом. Більшість з них демонструють відставання в цій сфері.

В квітні АППАУ надала доступ до програми EIF для всіх кластерів УКА. Програма, створена в АППАУ в 2021 націлена на розвиток інноваційного фандрейзингу серед інноваційних МСП та стартапів.  АППАУ є контактною точкою програми I4MS / Horizon в Україні, утримує проектний офіс на ведення цієї діяльності й з 2021 року тісно кооперується в цій діяльності з Digital Innovation Hub (DIH) КПІ. 

З травня по грудень були проведені наступні активності.

 1. 12 просвітніх вебінарів, 1 велика кампанія по залученню кластерів до інноваційних грантів та 2 офлайн івенти.
 2. Поїздка на підсумкову, європейську зустріч I4MS в Будапешт.
 3. До активної промоції грантів I4MS було долучено близько 20 експертів DIH КПІ.
 4. Відбулась низка обмінів з українськими та зарубіжними партнерами щодо розвитку DIH в Україні.
 5. Для участі в конкурсі EIC startup support (20 млн євро) був створений консорціум з 6 зарубіжних та 5 українських партнерів. Результати на момент виходу звіту є ще невідомими.

Головними результатами цієї діяльності на кінець року є наступні.

 1. Виграно 8 конкурсів в програмах I4MS та EIT.
 2. Бенефіціарами стали 15 українських організацій: 12 МСП, 2 DIHs та 1 асоаціація.
 3. Загальна сума отриманого фінансування становить більше 700 тис євро.
 4. Під впливом програми EIF низка МСП активізували власні роботи та подачу заявок по іншим програмам самостійно – орієнтовна сума отриманих коштів оцінюється в 300 тис.

Отримані досвід та знання будуть використані в ще 1-му масштабному проекті, який розпочався в 2022 нашим партнером, Центром 4.0 «ХАІ» на базі Харківського аерокосмічного університету «ХАІ ім. Жуковського». Консультації з залученням АППАУ та учасників УКА розпочались в грудні 2023. Проект має всі шанси отримати фінансування до 2,5 млн євро.

Інвестиції АППАУ в роботу проектного офісу впродовж 2021-22 рр є власними й сягають близько 25 тис євро (платформа мечтмейкингу, заходи та оплата задіяного персоналу). З огляду на результати 2022, зрозуміло що ця діяльність є окупною й дуже необхідною для інноваційного розвитку МСП країни, особливо, в сфері Індустрії 4.0 – 5.0 (діджиталізації промислових секторів), яка традиційно ігнорується урядом країни вже багато років.

Водночас, варто відмітити, що для масштабування діяльності на УКА, де потенційно мова йде про сотні МСП, даний проектний офіс має бути підтриманий фінансово, – УКА не має коштів на оплату робіт менеджерів офісу й також підтримки ще 2-3 десятків залучених експертів. УКА шукає спонсорів або донорів для підтримки даного виду діяльності, сума інвестиції становить 55 тис євро.

Регіональні ініціативи та проекти. Співпраця з ОВВ та ОМС.

В 2022 велика увага були приділена окремим заходам в цій сфері. З одного боку, регіональні аспекти є природними для УКА, оскільки більша частина кластерів УКА є регіональними. 

На проведення заходів вплинула підтримка та позиція GIZ-Ukraine – завдяки їм, УКА організувала 3 заходи в Черкасах, Житомирі та Івано-Франківську. 

Ми мали також взаємодію з окремими кластерними ініціативами, в першу чергу, варто відмітити Павла Ярмія та його команди (Херсонський кластер «Соляна дорога», релокований в м. Умань). В Умані Павло провів велику роботу по створенню нової кластерної ініціативи з розвитку агро-туризму, й результати представлялись на 2-х конференціях. 

Ще один рушій регіональної співпраці – це мобілізація та заростання запитів від самих громад. Ми мали численні обміни та обговорення кластерних ініціатив та проектів в регіонах Закарпаття, Прикарпаття, Волині, Сумщині, Рівенщині та Київщини, Чернігівської, Вінницької та Запорізької областей.

Найбільш активними в регіональних ініціативах в УКА був ресурсний центр «ЖКГ» (А. Долинний), а також керівники регіональних кластерів та ініціатив – О. Демчук, В. Вінтоняк, П. Ярмій, Ю. Гладенко, Ю. Клименко,  В. Гончаренко, А. Карпенко, Ю. Жуков, Т. Воронцова та О. Ситник.

Фінальна конференція УКА про «Кращі практики» формує перший бенчмарк роботи з ОТГ й позиціонує ОМС як потенційних кращих партнерів кластерного розвитку. Очевидно, що цей напрям діяльності буде активно розвиватись в 2023.

Що стосується співпраці з Центральним урядом – рівень взаємодії залишився на тому ж рівні, що й в попередні роки. Тобто, формально добрі відносини встановлені з низкою міністерствами та держ. агенцій, але ніяких особливих змін не відбувається. Не дивлячись на відсутність цілої низки політик та стратегій в сфері промисловості, інноваційного розвитку, діджиталізації та смарт-спеціалізації, уряд не спішить змінювати ситуацію й поки не розглядає кластерний рух, як партнера в забезпеченні стійкості економіки країни. Головний документ УКА в 2022 по зрушенню в питаннях експорту та інтернаціоналізації не отримав відповіді від Мінекономіки, не було відповіді на інші звертання. Винятком є певний інтерес від Державної агенції енергоефективності, проявлений в кінці 2023 – тут мова йде про системну взаємодію в розвитку енергетичних кластерів в кількох регіонах країни.

Безумовно, адвокація наших програм на рівні ЦОВВ – це виклик для УКА на 2023.

Сервіси та інструменти УКА для кластерів альянсу

Координаційний центр УКА багато працював в 2022 над створенням чи уніфікацією окремих послуг для учасників альянсу й доведенням їх до певного рівня стандартів якості. Мова про шерингові послуги (sharing – розділення), які можуть створюватись не тільки на рівні менеджменту УКА, але й належати окремими кластерам, але які надаються для всіх.

На кінець грудня ці послуги розподіляються по 6 категоріям.

 1. Міжнародний нетворкинг та співпраця кластерів УКА. Ця послуга створена в 2022 і низку компонентів:
 • організацію міжнародних зустрічей: на 2023 вже сплановано 7 великих бізнес-місій.
 • Підготовку та реалізацію бі-латеральних угод за групами кластерів. Приклад співпраці з Чеською республікою є саме з цієї категорії, й в 2023 ми плануємо розгортання таких угод з Польщею, Францією та Литвою.
 • Низку зустрічей та участь в програмах, які будуть розгоратись на рівні Європейського кластерного альянсу та Європейської комісії.
 1. Фандрейзингова програма EIF. В цій сфері УКА створив проектний офіс, який розгортає діяльність й вже надає сервіси за 2-ма ключовими напрямами:

 • Підтримка в фандрейзингу по грантам загального призначення.
 • Підтримка в фандрейзингу по інноваційним грантам.

Процеси в інноваційному фандрейзингу відпрацьовані в АППАУ вподовж 2021-22 рр й сьогодні масштабуються на ширше коло проектів фандрейзингу. На 2023 планується значно збільшити фінансування по грантам загального призначення – адже очевидно, що кількість кластерів та МСП, які потребують цієї підтримки в УКА в рази більша.

 1. Маркетплейс Land4Developers – це новий інструмент УКА для виводу на експорт інноваційних МСП з промислових секторів, а також інжинірингові компанії. Цей інструмент демонструає також наші амбіції в ще одній категорії – він поступово ставатиме головним інформаційним та нетворкинговим хабом УКА для всієї Східної Європи та країн Східного партнерства. 1. Платформа віртуальних подій Ukrainian Brave Business – ще 1 інструмент експорту. За його реалізацію відповідають УАМ (меблеві кластери) та  АППАУ (доступно для всіх кластерів ІАМ та АППАУ).
 1. Інструменти комунікацій УКА включають веб-сайт, сторінки в Facebook, Linkedin Twitter й 10+ груп в Телеграмі для внутрішнього користування. АППАУ та АСТАР створили комітет з комунікацій УКА, де розпочали узгодження єдиних стандартів та правил взаємопідтримки.
 2. Продукти Аналітичного Центру УКА це формуються, але кілька послуг вже є доступними. Зокрема, найбільш очевидним та затребуваним є сервіс з проведення досліджень по кластерному потенціалу в регіонах. Це сервіс вже був продемонстрований в Житомирській області, а зараз попит є на Волині, Прикарпатті та в Чернігівській області.

Набір цих інструментів, їх якість виглядають достатніми для кластерів УКА й з врахуванням того, що членство в УКА залишається безкоштовним на період воєнного стану. Більшою проблемою виглядає активніша позиція координаторів кластерів та їх робота по залученню МСП та інших стейкхолдерів в користуванні цими сервісами.

Головні напрями розвитку на 2023

Головні напрями розвитку УКА на 2022-23 викладені детально в «Дорожній карті», підготовленій в серпні 2022. Станом на грудень вони залишаються без змін, мова йде про 6 напрямів або векторів розвитку.

Зростання

екстенсивне зростання змінюється в березні 2023 на інтенсивне (відбір найбільш зрілих кластерів, з фокусом на якості менеджменту).

Інституціоналізація

від покращення власної самоорганізації – до виведення програми 2027 на державний рівень.

Зростання спроможностей

є ключовою стратегією УКА в реакції на низький рівень зрілості більшості кластерів та виклики війни, що триває.

Міжкластерна співпраця

план передбачає вихід на кілька проектів на початку 2023 й далі – розгортання більшої кількості.

Інтернаціоналізація

кластери мають перейти від проектів для кластерів до реального зростання експортних показників своїх членів.

Інноваційний розвиток

цей напрямок є необхідним для всіх кластерів, які прагнуть швидкої інтернаціоналізації. Інновації, подвійний цифровий та зелений перехід є імперативом для співпраці з європейськими кластерами.

Детальне планування по вказаним напрямам виходить за рамки цього звіту і є предметом наступних обговорень в УКА. Зокрема, і стратегічної сесії, спланованої на 10 січня 2023.

Водночас, й з урахуванням висновків та даних, представлений вище в цьому звіті, в реалізації цих стратегії є 3 спільні пріоритети, які можна назвати ключовими факторами успіху і які варто зазначити.

 1. Кластерам, що готуються до широкого представлення на міжнародній арені необхідно досягти параметрів рівня Basic в 1-му кварталі 2023. Ці параметри специфіковані в моделі зрілості УКА (Industry4Ukraine) в 2021, й мають на меті постановку – вирівнювання в кластерах 5 базових функцій, – мова про кластерний менеджмент, регулярні нетворкинг та метчмейкинг, комунікації та фандрейзинг. Це вирівнювання є необхідним для швидшого закриття розривів між зрілими та молодими кластерами.

 2. Молоді кластери мають швидше об’єднуватись в Ресурсні Центри (РЦ) за галузевою ознакою. Завданням РЦ є прискорення у спільному вирішенні проблеми пошуку необхідного ресурсу чи компетенцій (наприклад, англомовних менеджерів для поїздок на зарубіжні конференції), а також налагодження колективної роботи в розробці спільних проектів.

В численних ініціативах та планах УКА на 2023, ще одним критичним фактором успіху буде виступати якісна координація та комунікації з ключовими партнерами. В першу чергу, до них належить GIZ-Ukraine, але цей фактор так само важливий для цілої низки зарубіжних партнерів та нашої співпраці з державними структурами.

Керівництво УКА дякує за плідну роботу в 2022 всім керівникам кластерів, членам правлінь, нашим партнерам міжнародним організаціям, а також членам кластерів. Кластерний рух зміцнився й зазнав розвитку, якого не було за останні 10 років. Відповідно, ми бачимо 2023 як рік не менш стрімкого зростання й для зміцнення економічного фронту країни. Щирі вітання та подяка всім кластерам та партнерам, які нас підтримують. Разом – до Перемоги!

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag