Skip links

Пропозиція цінності

Позиціювання УКА та пропозиція цінності

Український кластерний альянс (УКА) – це об’єднання кластерних організацій України й, відповідно, саме кластери – наша головна аудиторія, для якої ми розробляємо відповідні цінності. УКА є єдиною асоціацією кластерів в Україні й представляє загальнонаціональний кластерний рух. В порівнянні з іншими галузевими чи секторальними бізнес-об’єднаннями (БО) у своєму ринковому позиціюванню УКА має три унікальні особливості:

  • Фокус на зміцненні ланцюгів доданої вартості (ЛДВ) – як місійної частини кожної кластерної організації й загалом кластерного руху. При цьому УКА найбільше фокусує на виробничих секторах Промисловості, Енергетики та Інфраструктури, і їх дійсно найбільше представлено серед 60+ учасників УКА.
  • Глибока інтеграція з регіональними та інноваційними екосистемами, що разом становить основу для стратегій смартспеціалізації регіонів та індустрій. Це позиціювання є похідним від дотримання положень Маніфесту Industry4Ukraine й включає доступ до напрацювань комітетів Диджиталізації, Інновацій, Сталої Індустрії та Смарт спеціалізації.
  • Потужний євроінтеграційний курс – УКА фокусує на розвитку стратегії інтернаціоналізації МСП, складовими якої програми інтеграції в європейські ланцюги доданої вартості та в інноваційний простір ЄС.

В рамках цього позиціювання УКА виробляє та просуває до кластерної спільноти наступні пропозиції цінності:

  1. Лобіювання спільних інтересів – єдиний та спільний голос кластерів країни. УКА є «голосом» всіх кластерів країни й представляє їх інтереси в державних структурах, на міжнародному рівні та серед інших організацій бізнес-середовища та громадянського суспільства. Це можливо, завдяки наявності в керівній структурі УКА функцій GR, аналітичного центру, експертів від комітетів Industry4Ukraine, координації з Ресурсними центрами кластерів, а також партнерами як «Українська Рада Бізнесу».
  2. Фінансування МСП та залучення інвестицій до регіонального розвитку. УКА уніфікує, посилює та прискорює зростання кластерів в різних сферах, в тому числі сприяє налагодженню функції фандрейзингу та залучення інвестицій для молодих кластерів. У 2022 УКА залучило близько 1 млн євро для 15 МСП у сфері інноваційного фандрейзингу, а також 88 тис. євро для фінансування спільного кластерного руху країни. Але найбільш значущим досягненням слід вважати появу портфеля розвиткових та інноваційних проєктів УКА. Цей портфель був вперше підготовлений для форуму в Кошице (46 проєктів на суму 50+ млн євро), й сьогодні отримує просування по всіх інвестиційних та донорських майданчиках.
  3. Внутрішня кооперація для налагодження ЛДВ, підтримки критичних індустрій та проєктів міжкластерної співпраці. УКА бере на себе лідерство в координації та співпраці кластерів як в проєктах розвитку територій, індустрій, так і в спільному лобіюванні інтересів на міжнародній арені. Ця координація вже дає результати у вигляді появи спільних проєктів, частина яких вже отримує фінансування.
  4. Швидка інтернаціоналізація. В розвиток цієї пропозиції УКА розвинула сервіси та переваги, особливо цінні для молодих кластерів. Ці сервіси включають представництво кластерів на міжнародній арені, організацію бізнес- та торгових місій, допомогу у визначенні пропозиції цінності та експортному маркетингу, допомогу в формуванні міжнародних альянсів та консорціумів, пошук партнерів за кордоном.
  5. Зростання професійного рівня — стандартизація. УКА піклується на тільки про вивід всіх кластерів на єдиний рівень євростандартів (3 класифікації в рамках ESCA quality labels), але – й завдяки інтеграції та об’єднаним ресурсам, фокусу на власних кращих практиках, сприяє швидкому зростанню професійності кластерів та їх учасників в численних прикладних сферах діджиталізації технологій та процесів, впровадженню енергоефективних технологій та ощадливого виробництва, переходу на циркулярну економіку, інноваційному розвитку тощо.

Для більше детальної інформації про сервіси та переваги участі в УКА, звертайтесь на info@clusters.org.ua

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag