Skip links

Історія Українського кластерного Альянсу, перші здобутки

Український кластерний альянс (УКА) – це мультигалузева загальнонаціональна спілка підприємств, бізнес-об’єднань, кластерів та кластерних організацій України, що прагнуть до підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом впровадження засад кластерної кооперації, індустріальних, цифрових та зелених інновацій автоматизації та ефективної взаємодії з державою. УКА є провідним і найбільшим формальним об’єднанням кластерного руху економічних кластерів України – нині до Альянсу входять 32 кластери та асоціації кластерного типу. УКА було засновано 24 березня 2022 року на базі ініціативи Clusters 4 Ukraine, що вийшла з кластерного комітету Платформи промислових і хайтек секторів Industry 4 Ukraine. Головною рушійною силою українського кластерного руху в різних форматах виступає Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).

УКА – як спадкоємець та наступний етап розвитку Industry 4 Ukraine виник унаслідок розширення кластерної діяльності АППАУ в 2016–2022 роках.

Передумови об’єднання кластерів України остаточно сформувались в період 20192021 років. В 2019 році АППАУ стала співзасновником платформи Industry 4 Ukraine, яка стала головним лобістом та policy maker розвитку промислових малих та середніх підприємств (МСП) України. Спільно з іншими бізнес-об’єднаннями, АППАУ генерує кілька стратегічних документів, які були та залишаються засадничих для розвитку кластерного руху:

 1. 2016 – АППАУ починає розвивати кластерний рух у своєму середовищі.
 2. 2018 – виходить стратегія Індустрії 4.0, де серед ключових напрямів розвитку державних політики в сфері промисловості та хайтек, окремо фігурує кластерний розвиток. 
 3. 2019 – поява концепції інноваційних кластерів Інжиніринг –Автоматизація – Машинобудування (ІАМ).
 4. 2020 – група експертів Платформи розробляє проєкт Національної програми кластерного розвитку до 2027 року, що й досі перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.
 5. 2020 – Платформа активно підтримує та просуває загальнопромислову стратегію НІРУ (Новітній Індустріальний Розвиток України)
 6. 2020–2021 – на засадах запропонованої АППАУ концепції кластерів ІАМ та Національної програми кластерного розвитку до 2027 року утворюються нові кластери ІАМ в регіонах Києва, Миколаєва, Вінниці, Харкова та Запоріжжя.

Керівна структура платформи Industry 4 Ukraine включає 4 комітети – смарт-спеціалізації та інновацій, діджиталізації МСП, сталої індустрії (зелена економіка) та кластерного розвитку.  В період 2020–2021 рр. АППАУ тісно координує зусилля з розвитку кластерів із головним донором у цій сфері в Україні – німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), яка активно сприяла об’єднанню та посиленню спроможності більшості кластерів України впродовж 2021 року.

З початком повномасштабної війни РФ проти України кластерний комітет закликає кластери до об’єднання й мобілізації з метою зміцнення економічного фронту та допомоги Збройним Силам України. Від початку війни ініціатива АППАУ Clusters 4 Ukraine також отримує активну підтримку низки кластерів і кластерних організацій України. Окрім ІАМ, це Українська асоціація меблевиків, Український автомобільний кластер, Хмельницький і Львівський швейні кластери, агротуристичний кластер «Дністер 1362» та кластерна ініціатива Agrofood з Полтавщини, й багато інших. Сотні підприємств із вище перерахованих кластерів згуртувалися в умовах війни в Українському кластерному альянсі.

Основні результати діяльності УКА станом на початок червня 2022 року:

 1. УКА доєднався до European Cluster Alliance – відбувається інтенсивна координація дій з низкою європейських партнерів. Розпочато міжнародний індустріальний діалог по Advanced Manufacturing.
 2. Асоціація «Укрлегпром» стала членом EuraTex після перемовин.
 3. Надання безкоштовного членства в CSIA членам АППАУ відкриває для українських компаній-системних інтеграторів доступ до ринку США і низки інших країн.
 4. Запущено сервіс метчмейкингу на Платформі АППАУ для всіх кластерів. Агротуристичні кластери Хмельниччини, Слобожанщини та Херсонщини запускають перші спільні проєкти.
 5. Започатковано Центри швидкого реагування в рамках УКА.
 6. Стартувала ініціатива «Амбасадори Industry 4 Ukraine».
 7. Налагоджено координацію дій УКА з Офісом підприємництва та підтримки експорту.

Аналітичний центр УКА налагодив регулярний випуск інформаційно-аналітичних матеріалів про стан справ українських кластерів.

Таким чином, влітку 2022 року УКА стає самодостатньою організацією, яка уособлює кластерний рух України. Разом з тим, УКА є наступним етапом розвитку платформи Industry 4 Ukraine, що яскраво демонструє потенціал бізнес-об’єднань та всіх інших стейкхолдерів сучасного промислового розвитку України. Це також результат реалізації довгострокової стратегії Industry 4 Ukraine на створення розвинутих, високотехнологічних індустрій,  глибоко інтегрованих в європейські та світові ланцюги доданої вартості.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag