Skip links

Історія Українського кластерного Альянсу, перші здобутки

Український кластерний альянс (УКА) – це мультигалузева загальнонаціональна спілка підприємств, бізнес-об’єднань, кластерів та кластерних організацій України, що прагнуть до підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом впровадження засад кластерної кооперації, індустріальних, цифрових та зелених інновацій автоматизації та ефективної взаємодії з державою. УКА є провідним і найбільшим формальним об’єднанням кластерного руху економічних кластерів України – нині до Альянсу входять 48 кластерів та асоціацій кластерного типу. УКА було засновано 24 березня 2022 року на базі ініціативи Clusters 4 Ukraine, що вийшла з кластерного комітету Платформи промислових і хайтек секторів Industry 4 Ukraine. Головною рушійною силою українського кластерного руху в різних форматах виступає Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).

УКА – як спадкоємець та наступний етап розвитку Industry 4 Ukraine виник унаслідок розширення кластерної діяльності АППАУ в 2016–2022 роках.

Передумови об’єднання кластерів України остаточно сформувались в період 20192021 років. В 2019 році АППАУ стала співзасновником платформи Industry 4 Ukraine, яка стала головним лобістом та policy maker розвитку промислових малих та середніх підприємств (МСП) України. Спільно з іншими бізнес-об’єднаннями, АППАУ генерує кілька стратегічних документів, які були та залишаються засадничих для розвитку кластерного руху:

  1. 2016 – АППАУ починає розвивати кластерний рух у своєму середовищі.
  2. 2018 – виходить стратегія Індустрії 4.0, де серед ключових напрямів розвитку державних політики в сфері промисловості та хайтек, окремо фігурує кластерний розвиток. 
  3. 2019 – поява концепції інноваційних кластерів Інжиніринг –Автоматизація – Машинобудування (ІАМ).
  4. 2020 – група експертів Платформи розробляє проєкт Національної програми кластерного розвитку до 2027 року, що й досі перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.
  5. 2020 – Платформа активно підтримує та просуває загальнопромислову стратегію НІРУ (Новітній Індустріальний Розвиток України)
  6. 2020–2021 – на засадах запропонованої АППАУ концепції кластерів ІАМ та Національної програми кластерного розвитку до 2027 року утворюються нові кластери ІАМ в регіонах Києва, Миколаєва, Вінниці, Харкова та Запоріжжя.

Керівна структура платформи Industry 4 Ukraine включає 4 комітети – смарт-спеціалізації та інновацій, діджиталізації МСП, сталої індустрії (зелена економіка) та кластерного розвитку.  В період 2020–2021 рр. АППАУ тісно координує зусилля з розвитку кластерів із головним донором у цій сфері в Україні – німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), яка активно сприяла об’єднанню та посиленню спроможності більшості кластерів України впродовж 2021 року.

З початком повномасштабної війни РФ проти України кластерний комітет закликав кластери до об’єднання й мобілізації з метою зміцнення економічного фронту та допомоги Збройним Силам України. Початкова ініціатива Clusters 4 Ukraine в березні 2022 отримує активну підтримку низки кластерів і кластерних організацій України. Окрім ІАМ, це Українська асоціація меблевиків, Український автомобільний кластер, Хмельницький і Львівський швейні кластери, агротуристичний кластер «Дністер 1362» та кластерна ініціатива Agrofood з Полтавщини, й багато інших. Сотні підприємств із вище перерахованих кластерів згуртувалися в умовах війни в Українському кластерному альянсі.

Основні результати діяльності УКА станом на початок грудня 2022 року: 

   1.     УКА розгорнув масштабну програму експорту – інтернаціоналізації

a.     За 8 місяців проведено близько 50 міжнародних зустрічей онлайн та 20 в  офлайн.

b.     Підписано 13 Меморандумів про співпрацю з низкою європейських кластерів та асоціацій

c.      Налагоджені стійкі бі-латеральні відносини, які перейшли в розгортання конкретних
планів дій з Чеською республікою
та Польщею.

2.     УКА створив декілька стратегічних документів, які є сьогодні основою діяльності об’єднання

a.     Рекомендації для уряду в сфері Експорту – Інтернаціоналізації, й де частина опцій вже реалізується кластерами УКА.

b.     Дорожню карту розвитку 2022-23

c.      В сфері Індустрії 4.0 (Advanced Manufacturing) кластери виробили й розпочали просування «топ-10 пропозицій» в цій сфері для міжнародних партнерів

3.     Альянс вивів на системну основу декілька системних послуг для своїх членів

a.     Експорт – Інтернаціоналізація:
крім вищезгаданих заходів на міжнародній арені та персонального нетворкингу –
мечмейкингу, УКА пропонує кластерам України та їх членам доступ та фасилітацію
в користування низки платформ, як
ECCP, EEN, а також внутрішньої платформи
мечмейкингу.

b.     Фандрейзинг: програма АППАУ EIF успішно
розгортається серед кластерів УКА – з вересня по листопад відбувається стійкий
ріст кількості МСП долучених до інноваційних грантів. Загальна сума принесених
для МСП грантів перевищує 500 тис євро.

c.      Адвокація та GR: альянс системно розвиває відносини з низкою центральних та регіональних органів влади, а також з органами місцевого самоврядування. До кінця року вийде портфель ініціатив для регіонів.

d.     Запуск послуг від Аналітичного центру: виконано перше дослідження кластерного потенціалу Житомирського регіону. Як послуга, подібні дослідження пропонуються для інших регіонів. Відбувається формування повного пакету послуг від АЦ.

4.     Як наслідок розгортання діяльності УКА, кількість кластерів збільшилась з червня по грудень на 50% (з 32 до 48), що дало змогу продовжити та посилити групування кластерів за галузевою ознакою. Зокрема, створений ресурсний пул Медичних кластерів (6 кластерів).

5.     УКА системно працює над зростанням спроможностей кластерів, виявленням та фіксацією кращих практик. Форум 9-10 грудня виводить на публічне обговорення цілу низку цих практик та
інструментів розвитку.

 На кінець 2022 року УКА стає самодостатньою організацією, яка уособлює кластерний рух України й демонструє переваги кластерного розвитку в об’єднанні кластерів. Разом з тим, УКА є наступним етапом розвитку платформи Industry 4 Ukraine, що яскраво демонструє потенціал бізнес-об’єднань та всіх інших стейкхолдерів сучасного промислового розвитку України. Це також результат реалізації довгострокової стратегії Industry 4 Ukraine на створення розвинутих, високотехнологічних індустрій,  глибоко інтегрованих в європейські та світові ланцюги доданої вартості.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag