Skip links

Дорожня карта УКА на 2022-23 роки

Координаційний штаб УКА в вересні 2022 завершив розробку дорожньої карти альянсу на 2022-23 рр. Це – головний стратегічний документ, який задає цілі та стратегію розвитку УКА до кінця 2023. Документ орієнтований на ключових стейкхолдерів УКА – керівників кластерів альянсу, членів правлінь та учасників, урядові організації, українських та міжнародних партнерів.

Документ розроблений в класичній структурі – від аналізу поточного стану, через постановку цілей, стратегічні опції досягнення, план та бюджет.

Дорожня карта відображає рух в часовому вимірі по 6 ключовим напрямам

Головні напрямі дій на 2022-23 роки

  • Зростання: екстенсивне зростання змінюється в березні 2023 на інтенсивне (відбір найбільш зрілих кластерів, з фокусом на якості менеджменту).
  • Інституціоналізація: від покращення власної самоорганізації – до виведення програми 2027 на державний рівень.
  • Зростання спроможностей – є ключовою стратегією УКА в контексті ще недостатньої зрілості більшості кластерів та війни, що триває.
  • Між-кластерна співпраця – план передбачає вихід на кілька проектів на початку 2023 й далі – розгортання більшої кількості.
  • Інтернаціоналізація – кластери мають перейти від проектів для кластерів до реального зростання експортних показників своїх членів.
  • Інноваційний розвиток. Цей напрямок є контраверсійним в поточному стані кластерів УКА (слабких спроможностей), але дуже бажаним та цільовим.

Структура УКА відповідає заданим напрямам, відповідно план та бюджет також налаштовані на досягнення якісних зрушень по ним.

Бюджет в 1,8 млн гривень є сильним стартовим поштовхом для зростання УКА в початковому періоді 2022. Швидке зростання, яке демонструє УКА, неможливе без фінансування й, в цілому, УКА забезпечує головні свої активності необхідним бюджетом.

Головна допомога надається німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Даний документ також розроблений в рамках міні-проєкту UCA Projects Promo, що також виконується за підтримки GIZ.

Завантажити документ можна за посиланням.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag