Skip links

Програма Експорту-Інтернаціоналізації від Українського кластерного альянсу

Програма «Експорт та Інтернаціоналізація промислових МСП» розроблена Аналітичним центром Українського кластерного альянсу (УКА) як частина пропозицій до антикризової програми дій Уряду в 2022. Документ є публічним і колективним звертанням кластерів УКА до уряду України з метою кращої координації та включення пропозицій УКА в урядові програми антикризових дій.

Пропозиції УКА акцентують, що бізнес в умовах військового стану потребує негайних і рішучих дій на підтримку МСП, 50% яких сьогодні зупинені через наслідки військових дій. Відповідно, антикризова програма дій уряду на 2022 має передбачати цільові, продумані та ефективні заходи за добре узгодженими пріоритетами й напрямами.

Документ відзначає, що Уряд, починаючи з березня 2022 року, вже запровадив цілу низку заходів, які сприяють стабілізації ситуації та зменшенню кризових явищ.

Водночас, на думку авторів документу, ці дії є поки недостатніми з точки зору протидії масштабним наслідкам економічної кризи, що набирає темп. Серед програм, яких бракує Уряду, УКА вказує на недостатню підтримку експорту та інтернаціоналізації українських промислових МСП. Через значне скорочення внутрішнього ринку саме цей напрям мав би фігурувати в урядових програмах як першочерговий для вирішення ключової проблеми МСП – отримання нових замовлень.

УКА пропонує Уряду 4 ключових напрямів дій:

  1. Розширення та краща підтримка програми Buy Ukrainian, запропонованої Офісом розвитку підприємництва та підтримки експорту.
  2. Іntegration into GVC: програми підтримки інтеграції українських підприємств у європейські та міжнародні ланцюги доданої вартості.    
  3. Inno-Integration: програми прискореного включення та підтримки українських інноваційних підприємств у відповідні європейські програми інноваційного розвитку, подвійного цифрового та зеленого переходів.
  4. Standardization: програми підтримки технічного регулювання та прискореного переходу українських підприємств на міжнародні технічні стандарти.

У кожному з указаних напрямів документ деталізує окремі підкатегорії заходів, а також окремі вже напрацьовані проекти УКА з конкретними сумами бюджетів, планами дій та вихідними результатами. Загалом у програмі – 11 підкатегорій. Ці пропозиції УКА є похідними від напрацювань експертів платформи Industry4Ukraine 2018-19 рр. Документ містить приклади та результати діяльності УКА за перші 3 місяці війни, що демонструють потенціал бізнес-об’єднань як у самостійній реалізації завдань експорту, так і в співпраці з державою.

Пропозиції до уряду включать також рекомендації щодо негайних дій: пропонується валідація двох державних програм (стосовно інтеграції в ГЛДВ (глобальні ланцюги доданої вартості) і кластерного розвитку), а також краще балансування в антикризових програмах інтересів хайтек-промисловості, яка є основою ВПК, з іншими секторами економіки.

Даний документ є публічним і переправляється до Кабінету Міністрів України та відповідних міністерств окремими листами-зверненнями.

Координаційний штаб УКА вітає приєднання до даного документу інших бізнес-об’єднань і спільні дії по промоції запропонованих ініціатив та проектів.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag