Skip links

Створення комітету «Комунікації УКА»

27 вересня АППАУ та агенція АСТАР провели чергову нараду, на якій було прийнято рішення про регулярну співпрацю в налагоджені комунікацій для УКА. Цей звіт надає інформацію про головні рішення наради.

Передумови для консолідації команд

АППАУ та АСТАР є головними ресурсними пулами комунікаційників для УКА. АППАУ від самого початку існування УКА централізувала для кластерів більшість комунікаційних активностей: створення та ведення сайту, е-розсилки, регулярні наради, соцмережі тощо. АСТАР зі свого боку першою підтримала ці активності з боку двох кластерів (PFC і «Дністер 1362»), системно, активно та регулярно.

АППАУ має спеціалізований ресурс по веб-розробці й усе більше поглиблює спеціалізацію за окремими тактиками маркетингу (е-мейлинг, SMM, контент-менеджмент). АСТАР має сильну експертизу в сфері візуальних комунікацій, створення веб-ресурсів, програм територіального розвитку, включно з аспектами енергетики, Green deal, GR і фандрейзингу. Останнім часом команда приділяє багато уваги бенчмаркингу й системно продукує матеріали по кращим практикам за кордоном.

Відповідно, команди можуть посилювати одна одну й досягати синергії в наступних сферах:

 • Спільне ведення маркетингових та інформаційних кампаній з комбінацією та посиленням спільних ресурсів.
 • Обмін досвідом та експертизою між собою, що веде до професійного зростання, але також уможливлює уніфікацію та передачу кращих практик для всього УКА.
  Установлення спільних комунікаційних стандартів базового рівня для всіх кластерів УКА.

Отже, логічно, що 2 команди шукають синергію та кращу взаємодію в реалізації викликів спільних для всього УКА.
Щодо останніх, то їх чимало. На нараді 27 вересня команди констатували таке:

 • Рівень комунікаційних ресурсів у кластерах УКА є дуже низьким – фахові спеціалісти, наразі бачимо, тільки в 5-и кластерах з 37-и. Крім трьох вищезазначених, це також УАМ, U-Food і частково Запорізький ІАМ (де задіяні ресурси місцевої ТПП). По іншим кластерам виділених спеціалістів не помічено.
 • Відповідно, АППАУ, як головній команді комунікаційників, дуже бракує підтримки й, першочергово, в наданні якісного контенту від кластерів. Сьогодні Юлія Лункова, SMM-менеджер АППАУ, самостійно моніторить Facebook-сторінки окремих кластерів, але практично ми не отримуємо ніякої системної та регулярної інформації про події кластерів.

Загалом ця ситуація означає системні розриви в комунікаційному полі:

 • Розсилки та інші канали УКА не можуть надавати повну інформацію про важливі події чи активності всіх кластерів.
 • Відсутність комунікаційників у кластерах означає, що важлива інформація може до них не проходити в обох напрямах: від УКА – до учасників кластерів і навпаки. Це вже помітно та відчутно за низкою напрямів діяльності УКА.
 • Подібні розриви наступають й у стратегічній координації – втрачаються важливі сенси, меседжи, які формують синергію в діях у міжкластерній співпраці та кооперації.

Як наслідок вищесказаного, фіксується розрив у проектних ініціативах. Яскравим прикладом є розчарування АППАУ в останній кампанії Innovations Meet Clusters. Не зважаючи на хайп і загальні декларації керівників кластерів про прихильність до інноваційного курсу, залученість учасників кластерів УКА до подій кампанії була мінімальною.

Окремий виклик – необхідність постійних зусиль у позиціонуванні УКА як лідерського бізнес-об’єднання кластерів України, включно з розвитком GR.

Учасники обговорили ці виклики й сформували бачення принципів взаємодії та план перших кроків.

Принципи взаємодії та співпраці між АППАУ й АСТАР

Учасники наради погодили 3 базові принципи:

 1. Команди розуміють та погоджуються з необхідністю спільної підтримки комунікаційної діяльності УКА як найбільш підготовлені ресурсні пули.
 2. Команди готові долучати, розвивати та підтримувати інших комунікаційників, з інших кластерів УКА.
 3. Водночас, без спеціальних бюджетів і програм підтримки УКА на комунікаційну діяльність, ця взаємодія має відповідати наступним критеріям:

a. Відповідність і синхронізація з ключовими напрямами діяльності та сферами експертизи. Простіше кажучи, партнери не будуть спеціально інвестувати у види діяльності, які виходять за рамки їх компетенцій чи головної діяльності.

b. Загалом, спільні дії мають вести до взаємного посилення та розвитку.

Серед професійних стандартів, які важливі для взаємодії, команди проговорили такі речі як:

 • Гнучкість (agile marketing) – у своїх діях фахівці обох команд відштовхуються від практичних проблем у комунікаціях УКА, швидко експериментують і фіксують кращі практики.
 • Віральний контент – фокус має бути на охопленні цільових аудиторій, і в цьому потрібно більше експериментувати з візуальним контентом.

Команди виробили план перших кроків за напрямами:

1. Посилення контентної складової на сайті УКА: АСТАР буде регулярно надавати матеріали, що стосуються тем розвитку територій і сталого розвитку, а також тем інновацій у легкій промисловості та агротуризмі.

2. Покращення окремих тактик у комунікаціях УКА, в першу чергу, візуальних:

 • АСТАР організує окрему нараду, на якій розділить свій досвід створення контенту.
 • АСТАР також візьме на себе шефство над створенням окремого Youtube-каналу для УКА.

3. Взаємна промоція спільних великих подій УКА: сторони домовилися спланувати розподіл функцій промоції в наступних великих подіях, а також фокусування на створенні вірального контенту.

4. Спільна підготовка дайджестів УКА для української та англомовної аудиторії: сторони домовилися про співпрацію у випуску дайджестів – випуску головних поточних новин про діяльність УКА для англомовної, а також українмовної аудиторії. Ці випуски вже виробляються АППАУ, роль АСТАР – в долученні до цих процесів й інтеграції в нього своїх представників, й ширше – від експортного комітету УКА..

5. Підготовка базових речей (handbook із комунікацій для кластерів УКА, уніфікація презентацій, річних звітів тощо (АСТАР)).

Сторони розпочали співпрацю в той же день, див. статтю О. Демчука про досвід у колаборації кластерів.

Фахівці з комунікацій інших кластерів УКА, хто бажає розвиватися в єдиній команді, запрошуються до об’єднання в комітеті «Комунікації УКА».

Leave a comment

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag