Skip links

РЕЗОЛЮЦІЯ конференції науково-освітніх закладів та кластерів України від 7 лютого 2023

Учасники конференції  погодили взаємодію та співпрацю в сфері інноваційного, науково-освітнього та кластерного розвитку України у вигляді наступних положень:

1. В розумінні та консолідації пріоритетів довгострокового інноваційного розвитку промислових секторів учасники керуються положеннями моделі інноваційної екосистеми промислових хайтек, затвердженої учасниками руху «Індустрія 4.0 в Україні» в 2019. Головними пріоритетами, відповідно до цієї моделі, що відображені  в пропозиціях до Національної економічної стратегії 2030 залишаються – 

  • Створення державної інституції, спроможної системно підтримувати розвиток Індустрії 4.0-5.0 в Україні (наразі відсутня)
  • Мережа інноваційних кластерів, спрямованих на розвиток внутрішніх ланцюгів доданої вартості виробничих секторів (Промисловість, Енергетика, Інфраструктура, Транспорт, Медицина)
  • Мережа Центрів експертизи Індустрії 4.0, побудованих на засадах європейських Digital Innovation Hub (DIHs)

2. Учасники конференції констатують, що на початок 2023 року розвиток цих інституцій не відповідає ні викликам стійкості чи розвитку економіки України, ні очікуванням ринку. Ми також констатуємо, що відсутність цих інституцій та відповідних положень в державних стратегіях чи політиках є мало сумісним з декларованим курсом на інтеграцію в Європейський Союз. В ЄС подібні інституції є невід’ємними та засадничими елементами відповідних політик та стратегій в інноваційному, промисловому, регіональному, цифровому та кластерному розвитку.

3. Відповідно, учасники закликають центральний уряд створити відповідну інституцію центрального рівня, спроможну виконувати комплекс завдань по розвитку вітчизняної Індустрії 4.0 – 5.0. Ми також закликаємо органи регіональної влади та місцевого самоврядування віднайти ресурси й прийняти відповідальні рішення щодо створення та-або підтримки інноваційних кластерів та DIHs на рівні регіонів та галузей.

4. В якості конкретних пропозицій до розвитку на 2023, учасники конференції пропонують до розгляду органів влади, місцевого самоврядування, науки та освіти, інноваційних кластерів та підприємств наступні ініціативи

a. Створення мережі DIH в Україні, орієнтованої на виробничі сектори й глибоко інтегрованої в європейську мережу DIHs, – див Декларація №1.

b. Покращення методів та механізмів практикоорієнтованої освіти (вкл. з механізмами дуальної освіти) – див Декларація №2.

c. Покращення співпраці акторів інноваційних екосистем регіонального та галузевого рівня через включення відповідних механізмів стимулювання та програм розвитку (включно зі смарт-спеціалізацією), і які підтримуються фінансово. Це методи включають, але не обмежуються наступними ініціативами:

i. Створення та розвиток спеціалізованих програм по кращому долученню українських МСП до інноваційних програм ЄС

ii. Проведення регулярних технологічних – інноваційних днів в регіонах України

iii. Підтримка вітчизняних веб-платформ – маркетплейсів, краудфаундингу та інноваційного фандрейзингу

iv. Підтримка в розвитку інновацій в технологіях подвійного призначення

d. Покращення регіональних та галузевих стратегій розвитку шляхом інтеграції в них пропозицій від інноваційних кластерів та університетів

5. Враховуючи військовий стан в Україні та обмеження в підтримці від українського уряду, учасники конференції закликають міжнародних донорів та європейську спільноту підтримати ініціативи, вказані в п.4.

6. Учасники конференцію домовились про координацію та співпрацю у виконанні цих ініціатив. Контроль виконання покладений на Правління Українського кластерного альянсу.

7. Дана резолюція буде направлена окремими листами до міністерств Кабінету міністрів України, й також підлягає широкому розповсюдженню через канали учасників конференції, а також медіа-канали.

 

Резолюція погоджена на підсумковій нараді конференції за участю кластерів Українського кластерного альянсу (Асоціація АППАУ, Запорізький кластер ІАМ, Вінницький кластер приладобудування та промислової автоматизації, Харківський кластер ІАМ, Морського кластеру України, Кластеру «Слобожанське коноплярство», Інноваційного кластеру RinnoHub, а також провідних університетів та науково освітніх установ – Центрів Індустрії 4.0 «КПІ», «ХАІ» та  Полтавського державного аграрного університету, Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського, Агенції Європейських Інновацій, Тернопільського національного технічного університету, Вінницького національного технічного університету, Техстартапскул (Tech StartUp School).

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag