Skip links

Індустрія 5.0: бачення трансформацій від Європейської комісії

Сьогодні Європа стикається з потрійним імперативом захисту, підготовки і трансформації у своєму прагненні до кращого розвитку та вирішення наймасштабнішої проблеми людства – зміни клімату і знищення біорізноманіття. Як трансформувати людське життя достатньо швидко, щоб 8 мільярдів людей могли жити стабільно та мирно в межах планетарних можливостей?

Хоча Європа не може впоратися з цим викликом сама, вона може привести світову спільноту до глибокої системної трансформації, якої неминуче вимагатиме це та наступні десятиліття. Європа зможе стати світовим лідером у цій трансформації, лише якщо зміцнить свою внутрішню єдність і здатність говорити єдиним голосом задля сприяння глибоким змінам економіки на глобальному рівні шляхом виходу за межі зростання, зумовленого ВВП, і для впровадження програми дій «Індустрія 5.0».

Місією Європи відтепер має стати підвищення стійкості економіки та перехід до нового набору економічних екосистем, які є більш стійкими до майбутніх потрясінь і стресів. Забезпечення того, щоб європейський промисловий розвиток був орієнтований на стійкість, одночасно сприяючи та прискорюючи перехід до епохи сталого добробуту для всіх, є важливим кроком для майбутнього промислової стратегії ЄС. Загальноєвропейська промислова стратегія, зосереджена на складових елементах Індустрії 5.0, розкриє промисловий потенціал Європи та винагородить стабільну, стійку, регенеративну та циркулярну економічну поведінку, а не моделі короткострокового перевиробництва й споживання, які визначаються поточною парадигмою зростання.

Без глибокої промислової трансформації Європі буде неможливо реалізувати свої амбіції стати більш стійкою, стабільною, циркулярною та регенеративною економікою, зберігаючи та підтримуючи свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Для європейської промисловості потрібне нове, набагато більш амбітне та системне бачення порівняно з тим, яке наразі пропонується оновленою промисловою стратегією ЄС. Взаємодія з провідними підприємствами та промисловими гравцями, а також підтримка промислових інновацій, які забезпечують масштабовані рішення, які є більш стійкими та циркулярно-економічними, є важливими для бачення ЄС «конкурентоспроможної стабільності». Промисловість має стати протагоністом: рушійною силою для системних перетворень і відродження планети. Це вимагатиме глибокої трансформації бізнес-моделей і зміни мислення та економічних підходів до політики, фінансових інвестицій і корпоративного управління. Якщо говорити точніше, це передбачає фундаментальну перебудову ланцюжків створення вартості для охоплення нових технологічних можливостей, стійкості, застосування циркулярних принципів економічної конструкції та регенеративних підходів. Перепланування ланцюжків створення вартості забезпечить добробут суспільства та планети, а також запровадить метрики й показники, які дозволять вимірювати прогрес у досягненні цієї мети; і систему регулювання, яка ефективно проводить прискорені пристосування, ухвалення і впровадження найкращих практик.

Промисловість має бути регенеративною та відновлювальною за задумом і діями, «повертаючи» ресурси, використані в минулому, взаємозалежні зі світом природи, адаптивні до змін і засновані на ключовій відповідальності за соціальну справедливість. Індустрія 5.0 має забезпечити спрямованість, необхідну для стимулювання масштабних інновацій, які створюють нові форми економічної та соціальної цінності, які ефективно збалансовують людей, планету та процвітання. Цієї трансформації можна досягти, лише якщо її прийнято на всіх рівнях управління; її потрібно просувати та використовувати для узгодження ключових політик на міжнародній арені.

Читайте більше про перехід від Індустрії 4.0 до Індустрії 5.0 в інформаційному бюлетені Єврокомісії.  Переклад здійснений Асоціацією “підприємств промислової автоматизації України” (АППАУ).

Подібна інформація

Leave a comment

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag