Skip links

Кластерне партнерство для України

29 березня в Кошице, на форумі Clusters meet regions була підписана угода щодо співпраці між УКА та 5 європейськими кластерними асоціаціями в підтримці кластерного руху України. Подаємо текст цієї заяви в перекладі на українську мову.

Спільна заява

Ми, що нижче підписалися, національні асоціації кластерів Чеської Республіки, Польщі, Литви, Румунії, Словаччини та України, за підтримки Європейського кластерного альянсу, цим заявляємо про наше спільне зобов’язання просувати та підтримувати національний кластерний рух в Україні. Нашими довгостроковими цілями є швидша інтеграція українських кластерів і МСП у європейські ланцюжки створення вартості та інноваційний простір. Усвідомлюючи важливість цих цілей для наших країн і ширшої міжнародної спільноти під час війни в Україні, ми зібралися разом, щоби підтвердити наші спільні наміри щодо просування сталого та інклюзивного кластерного зростання в наших регіонах.

«Спільна заява» спрямована на створення нової програми підтримки кластерів, зосередженої на міжрегіональній співпраці країн Східної Європи з Україною, та її адресовано для розгляду Європейській комісії. Така програма має суттєво прискорити розвиток кластерного руху в Україні з огляду на поточні та майбутні виклики й можливості української економіки в перспективі інтеграції до Європейського Союзу.

Передумови

Війна в Україні спричинила кардинальні зміни на геополітичній арені в Європі та світі, спровокувавши втрату східних ринків та всесвітню турбулентність. Після COVID-19 у Європі знову постали стратегічні питання стійкості ланцюжків створення вартості та екосистем. Але вони зростають сьогодні з безпрецедентною амплітудою політичних, соціальних і гуманітарних криз, яких Європа не знала з часів Другої світової війни.
Щодо економічних аспектів, під час COVID-19 було доведено, що європейські кластери відіграють важливу роль у стійкості промислових екосистем, на які спрямована промислова політика ЄС. Зіткнувшись із цими новими викликами української кризи, надзвичайно важливо якомога швидше інтегрувати українські ланцюжки створення вартості в європейські промислові екосистеми. У цьому контексті стає очевидною важливість сильного та консолідованого кластерного руху в Україні.

Підводячи підсумки 2022 року, можна констатувати, що українські кластери не отримали необхідної підтримки з боку міжнародних чи місцевих державних інституцій. Доволі молодим та об’єднаним в Український кластерний альянс (УКА) лише у 2022 році, українським кластерам бракує багатьох видів спеціальної політики підтримки та програм, які зазвичай доступні для кластерів ЄС, включаючи існуючу програму ЄС для східного сусідства.

Навпаки, 2022 рік показав, наскільки продуктивною та плідною може бути міжрегіональна співпраця між Україною та країнами Східної Європи/Балтії за підтримки центральних інституцій ЄС. Такі ініціативи, як Marketplace на платформі ECCP, Supply chain resilience platform, Solidarity Lane тощо – лише деякі приклади такої підтримки у 2022 році. Спеціальні зустрічі та конференції, присвячені Україні, за підтримки Європейської комісії та Європейського кластерного альянсу тісно пов’язані з підтримкою країн Східної Європи. У 2022 році Український кластерний альянс розпочав першу продуктивну співпрацю з кластерними асоціаціями та кластерами з Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії та Литви. Ці країни знаходяться в найкращому становищі для розвитку нової співпраці з Україною щодо розвитку кластерів і загальних програм підтримки МСП. Координація з боку Європейського кластерного альянсу може забезпечити залучення інших країн ЄС залежно від напряму чи пріоритету.

Отже, необхідність спеціальної програми, орієнтованої на підтримку кластерів та малого й середнього бізнесу, виглядає очевидною для УКА, і ми, національні об’єднання кластерів, які підписалися нижче, просимо Європейську комісію підтримати цю пропозицію.

Серед іншого, УКА піднімає питання швидшої інтернаціоналізації, створення місцевої державної підтримки та максимального використання потенціалу міжрегіонального співробітництва. Усі ці проблеми розвитку кластерів і МСП добре відомі та значною мірою були вирішені країнами Східної Європи та Балтії протягом останніх 10+ років.

Тому ми шукаємо цілісні середньострокові (3-5 років) програми з чітким фокусом на розвиток українських кластерів та його інтеграцію в європейську кластерну сім’ю. Україні потрібна програма підтримки, яка може забезпечити справжню ефективність, набагато швидшу реакцію на вимоги кластерів і чіткий вплив на стійкість кластерів і МСП в Україні та в Східній Європі.

Програмна пропозиція

Запропонована програма (робоча назва «CP4U» означає «Кластерне партнерство для України») має бути орієнтована на тісну міжрегіональну співпрацю України з усіма сусідами, головним чином орієнтуючись на Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію та Литву, як країни з найбільшим міжрегіональним потенціалом економічного співробітництва. Обмеження кількості країн як «кураторів» очевидні, оскільки УКА не в змозі керувати надто великою кількістю відносин. Це також був важливий урок із багатьох Меморандумів про взаєморозуміння та заходів УКА у 2022 році (див. річний звіт). Це не означає відмову від співпраці з іншими країнами, але в такій програмі очевидні правильний фокус і продумана цільова спрямованість.

Нова програма CP4U має бути зосереджена на 5 основних широких цілях, що стосуються згаданих проблем:

  1. Побудова довгострокової ефективної стратегії розвитку МСП, де кластери є ключовим інструментом інтернаціоналізації МСП.
  2. Підтримка та розвиток 6 Спільних ресурсних центрів (СРС) УКА щодо кластерів за цільовими галузями (Агро-харчова промисловість, ІAM (інжиніринг-автоматизація-машинобудування), медицина, текстильна промисловість, комунальні послуги та технології подвійного призначення).
  3. Зростання міжрегіонального співробітництва з чітким акцентом на стійкість кластерів/МСП та майбутні проекти відновлення.
  4. Краще узгодження та інтеграція українських кластерів у всі основні існуючі програми ЄС із розвитку кластерів/МСП.
  5. Прискорення українських кластерів та їх учасників у подвійному цифровому та зеленому переході.

Ми пропонуємо такі підтримувані механізми/заходи для такої програми:

  • Розробка й підтримка бі- та мультилатеральних програм із акцентом на стійкість і відновлення України.
  • Налагодження регулярних кластерних обмінів у сфері передового досвіду та вдосконалення навичок кластерного менеджменту/урядування.
  • Узгодження у виробленні політик та підвищення ролі кластерів як важливих policy-makers на національному рівні.
  • Розвиток інноваційних екосистем в Україні / посилення інтеграційних процесів між усіма 6 країнами.

Ці методи були підтверджені як найдієвіші та визнані за свою ефективність у попередні роки. Вітаються інші нові механізми або впровадження існуючих. Кращі практики та досвід Вишеградської програми, а також інших існуючих програм міжрегіонального співробітництва також мають бути проаналізовані та запроваджені в Україні.

Такі програми можуть принести багато переваг 5 цільовим європейським країнам і загальній кластерній співпраці в ЄС:
1) Добре знаючи норми та стандарти ЄС, 5 національних кластерних асоціацій, координованих на рівні Європейського кластерного альянсу, забезпечать набагато швидшу інтеграцію українських кластерів у промислові екосистеми ЄС.
2) Ці країни матимуть доступ до всіх програм і проектів відновлення та зможуть краще залучати своїх членів.
3) Що стосується інших європейських кластерів, ми можемо розглянути багато аспектів кращої стійкості, вдосконалення поточних програм і уточнення/профілювання для всіх кластерів майбутніх можливостей на українських ринках, кращого зв’язку зі своїми сусідами.

Цей документ слід розглядати як Декларацію або Спільну заяву національних асоціацій кластерів, як представників місцевих малих і середніх підприємств та їх бізнес-спільнот, адресовану місцевим органам влади та Європейській комісії. Він не має юридичного впливу чи стосунку до законодавства згаданих країн і європейського. Проте ця Спільна заява демонструє спільні позиції 6 країн щодо економічної інтеграції України до Європейського Союзу. Їх можна розглядати як акт/декларацію про солідарність східноєвропейських ділових кіл з Україною у воєнний час.

Підписи

Від Чеської національної кластерної асоціації Їржи Герінек, Від Литовської мережі кластерів Ґедрюс Багушинскас, від Польської асоціації кластерів Кшиштоф Кристовський, від румунської національної кластерної асоціації CLUSTERO Даніель Косніта, від Союзу словацьких кластерів Даніель Ач, від Українського кластерного альянсу Олександр Юрчак.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag