Skip links

Багатосторонній порядок денний для інтернаціоналізації українського спейс-теку

Українська інноваційна космотехнічна спільнота донедавна була представлена п’ятьма регіональними космічними кластерами, серед яких і Дніпровський космічний кластер (ДКК). Вони покривають всю Україну (за винятком окупованих територій) та мають у своєму складі понад 200 учасників: провідні виші, наукові та муніципальні установи, а також державні й приватні підприємства. Згадані кластери репрезентують, головним чином, ключові компетенції в космічній галузі як upstream, так і downstream, включно з інноваційними розробками та послугами в Індустрії 4.0. 20 січня 2022 року в Одесі всі згадані кластери заснували Всеукраїнське Об’єднання Інноваційних Космічних Кластерів (ОІКК), однією з головних цілей якого є сприяння інтернаціоналізації інноваційної космічної діяльності своїх учасників.

З початком гарячої фази війни перед новоствореною інноваційною спейс-тек екосистемою в Україні постали 2 виклики: 

 • ризик деградації та практичного зведення нанівець осередків високих технологій, інновацій і експертизи, які залишилися в спадок з радянських часів або були розвинуті нещодавно,
 • необхідність підвищення внеску сектору у вирішення задач оборони та безпеки. 

Натомість в авіакосмічній галузі за кордоном прискорюється розробка та впровадження інновацій, зокрема, ЄС і Канада фінансують ці процеси через фонди післяпандемічного відновлення та інші програми. 

Українські технології та виробничі потужності, зокрема, у ракетнокосмічній галузі підвищили би конкурентоспроможність усіх зацікавлених у розвитку інноваційних продуктів сторін. Таким чином, міжнародна співпраця представляє взаємовигідну та справді дієву можливість не тільки зберегти, але й зміцнити і розвинути інноваційну екосистему в космічному та інших високотехнологічних секторах в Україні.

Саме тому наприкінці червня 2022 року ДКК та ОІКК погодили з партнерами з Греції, Кіпру, Канади, Грузії та України встановлення й поглиблення багатосторонніх стосунків із акцентом на інновації та дослідження і розробки в аерокосмічних і морських технологіях. Колеги зі згаданих країн працювали в рамках Tanais Innovation and Aerospace Supercluster Initiative (TIASI), платформи для міжнародної співпраці та інвестування (“мета-кластер”) під керівництвом канадської компанії GC. TIASI об’єднує зацікавлені сторони в аерокосмічній та інших високотехнологічних галузях і надає доступ до фінансування з ЄС та інших джерел для впровадження інноваційних технологій.

Такому погодженню передувало напрацювання партнерами упродовж 2021-початку 2022 років порядку денного розвитку багатостороннього співробітництва на найближчі роки з метою значного економічного зростання в регіоні Чорного моря й Східного Середземномор’я, а також збільшення участі українських партнерів у проектах в аерокосмічній промисловості, суднобудуванні, розвитку енергетичної інфраструктури, матеріалознавстві й 3D-друку, з одночасним розвитком освіти, досліджень і маркетингу.

Першим важливим елементом цієї програми повинно стати проведення засідання українсько-грецької міжурядової комісії, що планується на останній квартал 2022 року. ДКК і його українські та закордонні партнери підготували вагомі пропозиції до його порядку денного щодо цілісної українсько-грецької програми співпраці у стратегічних галузях промисловості, і розпочали консультації щодо підготовки як української, так і грецької позицій по відповідним питанням. Згадане засідання комісії має всі шанси стати поворотним моментом у побудові стратегічного партнерства між ключовими гравцями українського, грецького, кіпрського та канадського аерокосмічних і деяких інших високотехнологічних секторів, а також в інтернаціоналізації відповідних кластерів та їх об’єднань.

Згадане партнерство створюватиметься з грецькими та кіпрськими компаніями, університетами та урядовими організаціями, які, посідаючи певний власний промисловий і науково-технічний потенціал, тривалий час уникали співпраці з Україною у галузях високих технологій та розвитку “Блакитної Економіки”.

Відтак, партнери у якості орієнтирів запропонували окремі ініціативи й заходи, впроваджувані як їх власними силами, так і у співпраці між ними. Серед них – значні проекти розвитку аерокосмічної та морської галузей, а також програми розвитку відповідних інноваційних екосистем.

Порядок денний співпраці в міжнародному мета-кластері TIASI будується на основі розвитку двосторонніх та багатосторонніх проектів. ДКК, ОІКК, наші колеги з Морського Кластеру України, Канадсько-Української Торгової Палати та інші генерують левову частку пропозицій по співпраці. GC виступає головним метчмейкером інноваційного розвитку в мета-кластері, адже з цією компанією підписав двосторонню угоду кожен із партнерів.

В якості напрямків співпраці міжнародного мета-кластеру на найближчі 3 роки серед іншого визначені:

 • Оновлення інфраструктури провідних університетів, задіяних у програмах розробки як upstream, так і downstream інноваційних космічних технологій;
 • Підготовка фахівців у галузі аерокосмічних та інших високих технологій, зокрема для розв’язання задач “Блакитної Економіки”;
 • Реалізація спільних науково-технічних проектів у сфері аерокосмічних технологій, морської промисловості, машинобудування та енергетики, біомедицини, IT та ін;
 • Комерціалізація результатів дослідження;
 • Створення спільних науково-дослідних і навчальних лабораторій;
 • Реалізація спільних освітніх проектів і програм;
 • Систематичний обмін академічним і професійним персоналом й аспірантами з установ-партнерів, а також науковими співробітниками з метою створення узгоджених навчальних програм та інших взаємовигідних спільних підприємств;
 • Створення спільних центрів інноваційних технологій;
 • Участь у програмах Erasmus;
 • Відкриття спільних програм отримання наукових ступенів і вчених звань.

Ці напрямки співпраці обговорюються під час проведення зустрічей високого рівня (у міністерствах та відомствах України, Греції, Кіпру та ін.), міжнародних онлайн-конференцій. Перший великий онлайн-обмін відбувся у червні, другий планується на 30 вересня 2022. На ньому йтиметься про стратегію розвитку космічної діяльності в регіоні Східного Середземномор’я та Причорномор’я. Робоча група інтенсивно готує згадані заходи. Загальними питаннями організації займається Сотіріс Бузеас, президент TIASI.

Паралельно з ДКК й інші учасники мета-кластера постійно контактують щодо співпраці в міжнародних грантових проектах й інтенсивної підготовки грантових заявок уже цього року.  

Ми переконані, що саме так, із розрахунком на середньо- та довгострокову перспективу, й з урахуванням інтересів партнерів, необхідно вибудовувати багатосторонні відносини з партнерами з ЄС, країн Східного Середземномор’я, Причорномор’я та Канади.

Міжнародна діяльність інноваційних космічних кластерів в Україні не обмежується реалізацією багатостороннього порядку денного в рамках певного регіону. Всеукраїнське об’єднання інноваційних космічних кластерів втілює інші спільні міжнародні ініціативи та пропозиції окремих учасників регіональних інноваційних космічних кластерів, зокрема, такі:

1) Якісне представлення ОІКК і всього пулу космічних кластерів; з цією метою розробляються такі інструменти комунікацій як брошури, листівки та поглиблені презентації, а також сторінки в інтернеті та соціальних мережах. Наразі деяких із цих інструментів бракує, а активна інтернаціоналізація спейс-тек екосистеми вимагає їх швидкого та професійного створення.

2) Завершення формування пакетів послуг, які можуть спільно надаватися учасниками ОІКК і ДКК, зокрема, аналізу даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), навігації з використанням орбітальних засобів та інше. Наразі в рамках ОІКК допрацьовується ресурс існуючого маркетплейсу даних ДЗЗ. На період дії воєнного стану його переведено в закритий режим. Створення бази комерційних ресурсів є певним викликом для регіональних космічних кластерів, оскільки рівень потреб, агрегації послуг та виділення під їх придбання ресурсів нерівномірний по регіонам;

3) Залучення фінансових ресурсів для впровадження науково-технічних, гуманітарно-соціальних і безпекових проектів;

4) Колективна участь у міжнародних заходах співпраці, зокрема, на останній квартал 2022 року запланована участь представників ДКК й ОІКК у складах української делегації (очолювана Українським Кластерним Альянсом) на виставці у Брно 6-8 жовтня 2022 , в т.ч. у спеціальному заході – аерокосмічному дні; Аеромарті в Тулузі, 29.11-01.12.2022, а також у спеціалізованій виставці в Глазго (Шотландія), присвяченій малим супутникам, та Кобе (Японія). Участь у деяких із них відбудеться онлайн, проте, найважливіші міжнародні заходи потребують особистої участі в них ключових представників спейс-тек системи. Не менш важлива участь ДКК у міжнародних заходах, організованих Європейською Агенцією з Космічних Програм (EUSPA), присвячених програмам нагальної гуманітарної та антикризової допомоги Україні, а також відновленню регіонів України в післявоєнний період (3-5 жовтня 2022, Прага). Питання  детальної програми перебування та відносин із закордонними партнерами курує Євген Рокицький, Голова Правління ДКК та ОІКК. Готуються відповідні колективні пропозицій від української космічної спільноти.

Таким чином, створення та реалізація порядку денного багатосторонніх відносин у певних регіонах та глобально, рівно як і реалізація колективних  ініціатив міжнародного просування здобутків українських учасників спейс-тек екосистеми, яких об’єднують ДКК і ОІКК, є потужним механізмом стимулювання експорту та розвитку галузі в міжнародному контексті.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації проекту ЄС “Інтернаціоналізація Українського кластерного альянсу: покращення прямого діалогу між європейськими та українськими професійними спільнотами під час війни”. Представлений матеріал відображає позиції  Українського кластерного альянсу і не обов’язково відображає думку Європейського Союзу.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag