Skip links

Результати опитування кластерів і бізнес-об’єднань: ролі та їх сприйняття ключовими стейкхолдерами

Від середини квітня до початку травня УКА провів чергове опитування власних кластерів і бізнес-асоціацій (далі – просто «БО», бізнес-об’єднань). Цілі опитування стосувалися прояснення власних оцінок найважливіших ролей та активностей, що їх БО виконують в економіці країни, і сприйняття цих ролей ключовими стейкхолдерами. Кількість респондентів становить 34 організації – головним чином, керівники або члени правлінь БО. У підготовці опитувальника допомогу УКА надало ГО «Клуб економістів», окремі експерти якого входять до спільноти УКА та його аналітичного центру.

Результати опитування можна переглянути тут:

Головні результати та висновки

Результати опитування можна сформулювати в наступних 10 пунктах:

 1. Три найважливіші види діяльності (ролі), які реалізують БО: 1) Розробка проектів відбудови та відновлення України; 2) Допомога власним членам МСП; 3) Допомога ЗСУ. Загалом, це корелюється з тезами білої книги «5 ролей кластерів під час війни», яку УКА видав у жовтні 2022.
 2. БО визнають певну підтримку від зовнішніх стейкхолдерів у сферах тренінгів, підтримки інноваційної діяльності, адвокації-лобіювання. Натомість, потреби у фінансовій підтримці менеджменту БО, експорту-інтернаціоналізації та наданні обладнання чи ПО є незадоволеними або частково задоволеними в усіх респондентів.
 3. Консолідація МСП в БО є критично важливою для завдань GR, боротьби з недобросовісною конкуренцією, підготовки кадрів і просування на експорт.
 4. Чинники, які найбільше впливають на ефективність та успішність БО є наступними: 1) Довіра учасників БО один до одного; 2) Лідерство керівників; 3) Рівень послуг, що надаються; 4) Регулярна комунікація між учасниками БО. Тут можна припустити, що останні три фактори і є головною причиною першого чинника (довіра), брак якого зазвичай і не дозволяє швидко запускати нові БО та кластерні ініціативи.
 5. Організації МСП-учасники активних БО краще за неактивні або необ’єднані в БО справляються з наступними викликами: 1) Вихід на зарубіжні ринки; 2) Грантове фінансування; 3) Нові можливості розвитку.
 6. Зовнішня підтримка БО є критично важливою або дуже важливою для наступних завдань: 1) Експорт-інтернаціоналізація БО та МСП; 2) Адвокація та лобіювання; 3) Інноваційна діяльність; 4) Реалізація проектів розвитку.
 7. БО мають найменшу підтримку від центральної та регіональної влади, дещо більшу – від міжнародних донорів. Тільки 2 респонденти з 34-х зазначили, що вони визнаються та підтримуються міжнародними донорами в повній мірі. Більшість відповідей стосуються опції «визнаються, але не підтримуються», і по всім 4-м категоріям стейкхолдерів: місцева влада, регіональна влада, уряд, міжнародні організації та донори.
 8. Більше 90% респондентів зазначають, що рівень донорської підтримки є незадовільним або частково задовільним. 45% опитаних БО не отримали ніякої допомоги, а більшість із тих, що отримали, задовольнили свої потреби менш як на 10%.
 9. 4 головні причини, чому донори так слабко фінансують БО: нерозуміння ролі БО як осередків консолідації МСП, розробки/впровадження антикризових програм; нерозуміння ролі БО в розвитку галузевих і регіональних екосистем; необхідність координації донорського фінансування з владою призводить до хибних пріоритетів донорства; донори слабко адаптуються до війни (їхні адміністрування та звітність майже не змінилися).
 10. Респонденти погоджуються, що для зміни ставлення до себе БО мають краще комунікувати про свої ролі, а також консолідуватися в спільних позиціях. Звучить також думка про пряму комунікацію до європейських стейкхолдерів.

Головні висновки

Висновки з цих результатів є наступними:

 • Існує очевидний розрив у тому, як свої ролі бачать та оцінюють БО, та як їх оцінюють урядові організації, Органи місцевого самоврядування (ОМС) й міжнародні організації.
 • Результат цієї недооцінки – переважна більшість БО є недофінансованими як з боку донорів, так і з боку можливої підтримки з боку влади та ОМС. Очевидні також причини цього – на думку респондентів, більшість зовнішніх стейкхолдерів просто не розуміють ролей БО, і, відтак, не надають їм необхідної підтримки.
 • Існує достатній консенсус, за якими напрямами БО недоотримують підтримку: 1) Експорт-інтернаціоналізація БО та МСП; 2) Адвокація та лобіювання; 3) Підтримка інноваційної діяльності; 4) Реалізація проектів розвитку.
 • Одна з можливих ключових причин цих розривів – донори більше орієнтуються на запити влади, ніж самих БО, звідки різниця в пріоритетах на векторах підтримки. Інша причина – інерційність процесів у донорів. На момент виходу цих результатів вже відомо про значне посилення грантової підтримки низки донорів за вказаними вище напрямами дій.

Так чи інакше, ці результати та висновки потребують обговорення, й УКА планує провести їх публічне обговорення 13 червня.

Коментарі виконавчої дирекції УКА

З результатів опитування можна зробити однозначний висновок, що переважна більшість кластерів і бізнес-асоціацій незадоволені рівнем донорської підтримки. Це логічно пояснюється результатами 2022 – у період найбільшої кризи БО отримували більше обіцянок ніж реальної допомоги. Нарікання та негативний досвід кластерів викликає не тільки мізерні обсяги фінансування, але й надмірна і без жодної доданої цінності бюрократія (і це в умовах украй обмежених ресурсів БО), менторський тон окремих донорів (із сумнівною якістю їх власних правил і їх власної ефективності), непрозорі комунікації тощо.

Водночас, до цих результатів потрібно підходити вкрай зважено й із урахуванням динаміки подій. Якщо дивитися на факти, то з лютого 2023 динаміка почала значно покращуватися. Вже 11 організацій УКА отримали фінансування від трьох різних донорів, окремі з них на суми понад 10 млн. грн, а рекордсменом є агенція АСТАР, яка увійшла до проекту розвитку кластерів із бюджетом більш як 900 тис. євро. І це разючий контраст із 2022. Звісно, більшість кластерів досі не має фінансування, але чимало фактів говорять про різку зміну ситуації порівняно з 2022.

З іншого боку, зміни на рівні урядових структур і ОМС поки не дуже помітні. Наприклад, у контексті заяв USAID та GIZ про значне посилення фінансування програм експорту-інтернаціоналізації, чи візьме на себе Кабмін та відповідні структури бодай завдання її координації та допомоги з виїздом делегацій? У минулому році подібна підтримка була вкрай слабкою, і, на відміну від донорів, урядові структури нічого не обіцяють цього року. Чи готові ці структури, а також ОМС консолідуватися з БО, наприклад, у проектах Відновлення регіонів і територій? Адже тільки на рівні УКА цих проектів вже за 50.

Власне, тому виконавча дирекція й пропонує БО краще підготуватися до публічного обговорення 12 червня. Обидві категорії є нашими ключовими партнерами, і потрібно не тільки виставляти конкретні вимоги чи пропозиції, але й доводити свою адекватність (відповідність) заявленим ролям. Наприклад, у донорів чи урядовців можуть виникати зустрічні питання щодо наявності та ефективності програм, які виконують БО чи хоча би планують, де і як вони представлені, де можна поглянути на їх результати тощо. І з досвіду ми знаємо, що аргументація «це неможливо без грошей» не приймається. Потрібно демонструвати хоч якусь колективну спроможність та активність, показувати як реально кластер чи бізнес-асоціація допомагає власним членам, МСП, як вирішуються конкретні завдання та виклики, які механізми їх колективного вирішення відпрацьовані в організації, та які можна вважати системними. Дані нашого опитування дають чітке розуміння, що лідерство керівників БО, рівень сервісів і внутрішні комунікації є трьома ключовими чинниками ефективності БО.

Отже, 12 червня нас очікує цікава дискусія. Анонс – от-от. З приводу участі в якості доповідачів звертайтеся на info@clusters.org.ua

 

 Корисна інформація (для розуміння ролей кластерів)

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag