Skip links

Програма «Експорт та Інтернаціоналізація промислових МСП»: 7 пропозицій УКА для Уряду

У червні 2022 року Аналітичний центр Українського кластерного альянсу (УКА) розробив програму «Експорт та Інтернаціоналізація промислових МСП». Цей документ лежить в основі поточного головного фронту діяльності УКА – пошуку нових ринків для вітчизняних промисловців і їх глибшої інтеграції в міжнародне бізнес-середовище.

На думку аналітиків УКА, врахування положень Програми державою значно підвищить дієвість урядових антикризових заходів. Максимальна ефективність спільних зусиль бізнес-спільноти й Уряду може бути досягнута за умови якісної координації дій за такими ключовими напрямами:

 • Buy Ukrainian – програма експорту українських товарів та підтримки їх промоції/сертифікації у світі, вже запропонована ДУ «Офіс розвитку підприємництва та підтримки експорту».
 • Іntegration into GVC – програма підтримки інтеграції українських підприємств у європейські та міжнародні ланцюги доданої вартості (шляхом запровадження широкого індустріального діалогу провідних бізнес-об’єднань і кластерів України з європейськими та світовими організаціями), що потребує негайних злагоджених дій бізнесу та Уряду для порятунку підприємств, що найбільше постраждали від російської агресії.
 • Inno-Integration – програма прискореного включення та підтримки українських інноваційних підприємств у відповідні європейські програми інноваційного розвитку, подвійного цифрового та зеленого переходу. Передбачається перезапуск індустріального діалогу на рівні провідних європейських асоціацій та пришвидшення інтеграції в європейські ланцюги доданої вартості підприємств із найбільш зрілих секторів високотехнологічної промисловості (автопром, машинобудування, біофарм, металообробка, інжиніринг, промислова автоматизація).
 • Standardization – програма підтримки технічного регулювання та прискореного переходу українських підприємств на міжнародні технічні стандарти.

Відповідно до цих чотирьох вищенаведених напрямів УКА має 7 пропозицій для Уряду:

 1. Консолідувати пропозиції цього документу, а також інші – від провідних бізнес-об’єднань у єдиній урядовій програмі дій щодо експорту й інтернаціоналізації МСП із наданням їй статусу пріоритетної в 2022 році.
 2. Визначити один конкретний орган виконавчої влади відповідальним за реалізацію урядової програми експорту й інтернаціоналізації МСП.
 3. У розробці й здійснені антикризових заходів Уряд має дотримуватися принципу селективності фокусу на обмеженій кількості стратегічних пріоритетів; перевага має надаватися секторам економіки, що відповідають одному з таких критеріїв: приналежність до критичних під час військового стану індустрій; висока перспектива зростання експорту; здатність нейтралізувати кризові тенденції для провідних економічних секторів-експортерів.
 4. Критерії, зазначені в п. 3, мають бути добре збалансованими в діях Уряду, направлених на збереження та розвиток численних високотехнологічних МСП, кризовий стан яких уряд нині фактично ігнорує. А йдеться про тисячі підприємств із галузей інжинірингу та промислової автоматизації, машино-, судно-, приладо-, авто-транспортного будування, аерокосмічної сфери, біофарм-промисловості, інноваційних матеріалів, альтернативної енергетики. Фахівці у цих галузях є також основою вітчизняного ВПК, тому особлива увагу уряду має приділятися недопущенню деградації відповідних секторів економіки до межі, за якою відновлення стане неможливим.
 5. Уряд має звернути увагу на тенденцію витоку фахівців із секторів хайтек-промисловості в ІТ-галузь. Цей процес уже призвів до великих кадрових утрат секторів хайтек-промисловості в 2016-21 роках, а в умовах війни це явище може призвести до деградації вітчизняного ВПК і значно обмежити можливості для післявоєнного відновлення економіки. Впроваджуючи заходи зі збільшення притоку фахівців в ІТ-галузь, Уряд мав би паралельно здійснювати програми щодо підтримки та розвитку кадрів для високотехнологічної промисловості.
 6. Уряд має приділити особливу вагу підтримці бізнес-об’єднань кластерного типу, які зміцнюють внутрішні ланцюги доданої вартості (ЛДВ) шляхом консолідації МСП на регіональному галузевому рівні й фокусуються на випуску готових продуктів і рішень. Адже такі кластери постійно генерують власні інструменти для нейтралізації ризиків у виробничих ЛДВ. Першочергової підтримки потребує проєкт програми кластерного розвитку України, що був поданий на розгляд Мінекономіки ще в 2020, але досі не знайшов підтримки держави.
 7. Швидкої реалізації потребує програма інтеграції українських МСП, стартапів, інженерних і сервісних провайдерів у програми ЄС. УКА разом з іншими провідними бізнес-об’єднаннями пропонує Уряду допомогу у виробленні єдиної державної програми по інтеграції в ЛДВ та інноваційний простір Євросоюзу. Сьогодні вікно можливостей у Європі для українського бізнесу є достатньо великим, але майже не використовується.

Програма «Експорт та інтернаціоналізація МСП» розроблена Українським кластерним альянсом за підтримки програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Зміст програми «Експорт та інтернаціоналізація МСП» є виключною відповідальністю Українського кластерного альянсу і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, уряду Німеччини, GIZ. Мета програми EU4Business – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні.  Детальніше: www.eu4business.org.ua.

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag