Skip links

Інструменти промоції Індустрії 4.0 – базовий цикл для регіонів

Обговорення в експертному середовищі Індустрії 4.0, а також у кластерах ІАМ (Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування) в лютому 2021 року показали певне нерозуміння ієрархії та сегментації інструментів й інституцій інноваційного розвитку. Перш за все, мова про відмінності між високорівневими економічними інструментами стимулювання (наприклад, пільги для підприємств, що інвестують в інноваційний розвиток) та низькорівневими, які є базовими для промоції існуючих інновацій. Очевидно, що молоді кластери мають починати з останнього – це набагато простіше та доступніше, а головне – необхідне «вже на вчора». Цей огляд пояснює 4 базові інструменти, що створюють певний цикл, і відсутність яких унеможливлює будь-яке ефективне просування інновацій та інноваторів Індустрії 4.0.

Базовий цикл

Мова йде про 4 практичні категорії інструментів промоції:

1. Аналітичні бази даних

Ці бази є основою для всіх інструментів інноваційного маркетингу. Мова про точний облік інновацій, інноваторів та елементів інноваційної екосистеми в конкретних (цільових) сегментах ринку. Бази створюються шляхом ринкових досліджень. Без наявності таких даних неможливо створити та використовувати будь-які промоційні  інструменти. Вони також корисні й для інших цілей обліку та аналізу інноваційної, промислової, експортної політик на рівні регіональних органів виконавчої влади й інших інституцій розвитку. Далі ми покажемо, що створювати такі бази дуже непросто, тому тут необхідна тісна співпраця стейкхолдерів.

2. Засоби комунікацій у просуванні інновацій

Цей блок інструментів має базуватися за принципом «від простого до складного». Прості та найбільш розповсюджені засоби комунікацій: сайти, брошури, аналітичні огляди. Потрібно починати з коротких брошур, що показують загальний інноваційний потенціал регіону (галузі), й з часом розгортати такі речі в більш детальні огляди за сегментами та напрямами діяльності.

Графічний ландшафт (від англ. landscape) як мапа інноваторів за вибраними сегментами – цінний візуальний інструмент представлення інновацій. Такі ландшафти є сьогодні досить розповсюдженими для представлення інновацій в digital-технологіях.

3. Brokerage Events

Мова про різноманітні формати зустрічей між різними категоріями учасників інноваційного процесу, в першу чергу, між розробниками та кінцевими замовниками-підприємствами. Іншими словами, необхідно проявляти та поєднувати попит і пропозицію.

4. Маркетплейс

Marketplace – електронний майданчик, де попит зустрічається з пропозицією. Це більш складний інструмент, який необхідно створювати, коли вже є досить розвинуті попередні інструменти. Користувач (потенційний споживач) вводить просто свій пошуковий запит (наприклад, «рішення 3D по металу») й отримує перелік фірм-провайдерів цього рішення. Розвинуті маркетплейси включають також форуми й можливість провайдерам самим додаватися до бази рішень і продуктів. Перекладені англійською ці інструменти відразу стають також засобами експорту та інтернаціоналізації.

Ці чотири базові блоки формують своєрідний цикл, тобто, інструменти створюються саме в такій послідовності як зазначено вище. АППАУ називає це «базовим циклом підготовки інноваційної екосистеми». Іншими словами, кожна галузь, кожен регіон, кожен сегмент, який претендує конкурувати з інноваціями на глобальних ринках, має пройти такий цикл.

Приклад базового циклу в національній Індустрії 4.0

Упродовж 2017-2020 років АППАУ створила такий цикл національного масштабу:

  1. Аналітична база інноваторів 4.0 включає сьогодні близько 90-а компаній. Ці дані накопичувалися в кілька етапів (років) шляхом онлайн-опитувань, кабінетних досліджень, а також з різноманітних заходів.
  2. На основі цієї бази формувалися численні засоби комунікацій (перша брошура «Made in Ukraine», продемонстрована на семінарі в Берліні 2017 року; перший повний аналітичний огляд «Industry 4.0 in Ukraine», який є по суті основою для національної експортної стратегії. Цей огляд базується навколо двох ландшафтів: за технологічними сегментами та за застосунками (applications). Численні статті та огляди інноваторів, що можна зустріти на кількох сайтах асоціації.
  3. В якості brokerage events АППАУ застосовувала багато різних форматів подій: форумів, конференцій, семінарів тощо. Звіт останньої конференції для інноваторів від 2019 року – тут.
  4. 2020 року АППАУ випустила експортний сайт Land4Developers, побудований за принципом marketplace.

Отже, в національних масштабах методика створення базового циклу промоції існує. Але в рамках цих перших робіт АППАУ неодноразово відмічала обмеження таких перших узагальнень – подібний цикл має масштабуватися на рівні регіонів, галузей та окремих сегментів. Наприклад, із цим пакетом неможливо просувати інноваторів Запоріжжя чи Харкова, адже існуючі інструменти (насамперед, база даних) не створювалися з урахуванням регіональних даних. Або ж неможливо просувати інновації в металургії, енергетиці чи машино- та суднобудуванні на національному рівні, тут також бракує відповідних даних і їх обробки. Подібні пакети чотирьох інструментів мають бути створені спеціально під них. В іншому випадку, потенційний інвестор чи споживач може не знайти те, що йому потрібно.

Перший досвід створення інструментів регіонального рівня

На початку 2021 року проект ClusteRISE запустив розробку всіх вищевказаних інструментів по регіонам Запоріжжя й Харкова, а з подачі іншого проекту «Інтеграція 4.0» подібні плани розгортаються також у Миколаєві. Надаємо окремі особливості цього процесу.

Аналітичні бази даних регіонального рівня створюються надзвичайно важко. Виявилося, що місцеві університети та НДІ просто не мають належних даних щодо стану інновацій навіть у своїх стінах, не кажучи вже про регіони. Одна з головних причин – відсутність самих процесів збору та обробки інформації. Це означає дуже низький рівень інноваційного менеджменту та маркетингу. В лютому-березні 2021 року кластери ІАМ спільно з АППАУ намагаються мобілізувати для виконання цих завдань усіх стейкхолдерів як національного, так і регіонального рівнів. АППАУ припускає, що ситуація в інших, менш індустріальних регіонах, ще гірша.

Засоби комунікацій в регіонах Запоріжжя та Харкова поки що не орієнтовані на презентацію інноваційного та/чи експортного потенціалу регіонів. Разом із тим, кластери рухаються синхронно та правильно – вони розпочали з базових оглядів кластерного потенціалу. Розробка більш спеціалізованих засобів, як-от брошури англійською мовою, також триває.

У якості перших brokerage events АППАУ запропонувала новий формат Technology and Innovation Day, перший з яких був проведений у Запоріжжі. Це уніфікований формат «зустрічі попиту з пропозицією», що враховує весь кращий досвід спільноти хайтек-промисловості, накопичений у попередні роки в АППАУ. Організатори ставлять завдання прояснити та показати кращі бізнес-кейси (тех. завдання місцевих підприємств замовників) і юз-кейси, тобто кращі інноваційні пропозиції. Такі заходи є своєрідним тригером усього базового циклу, оскільки з самого початку ставлять завдання створення першої регіональної бази інноваторів, перших місцевих бізнес-кейсів і юз-кейсів, а в результаті всього цього – першого регіонального ландшафту.

Різновид brokerage event-у був проведений у Харкові. Тут подія проходила під егідою EU Industry day і була націлена на створення та презентацію першого в Україні регіонального ландшафту Індустрії 4.0. Обидві події, як реалізовані за принципом «три в одному», тобто, регіони отримають і аналітичні бази даних, і комунікаційні інструменти для експорту-інтернаціоналізації, і створять діалогові майданчики для замовників і розробників.

Перший маркетплейс регіонального рівня вийшов і для Запорізького регіону, він орієнтований на продукти та послуги промислового інжинірингу. Завдяки допомозі іншого донора, UNDP, він одразу створений двома мовами. Водночас, тут дуже яскраво проявився брак інформації та даних саме першого рівня. Простіше кажучи, в базу провайдерів нема кого вносити, оскільки не вирішені дві проблеми:

  1. «Як правильно сегментувати інженерні послуги?» – виявилося, чимало сучасних послуг в Інжинірингу-Автоматизації-Машинобудуванні не відповідають КВЕД-ам (офіційним визначенням видів економічної діяльності). Це відразу блокує настройку фільтрів у маркетплейсі.
  2. Навіть під зрозумілі та прийняті на рівні визначень послуги необхідно мати повний перелік провайдерів. Але облік – це окреме завдання, й воно ще не виконане.

Іншими словами, трудоємність справжнього маркетплейсу зовсім не у веб-розробці, а в кропіткій аналітичній роботі, і ми явно недооцінили її обсяги.

Виклик базового циклу – єднання

Приклади вище, де-факто, демонструють наявність в АППАУ розвиненої методики й спроможність виконувати чимало робіт самостійно. Разом із тим,  варто зазначити, що цей перший досвід розгортання подібної методики на регіональному рівні здобувається великими зусиллями та ціною. Як виявилось, проходження цього циклу й, особливо, підготовка подібних заходів регіонального рівня потребує максимальної кооперації місцевих учасників: кластерів ІАМ, владних структур, університетів та замовників, і до якої багато з учасників просто не готові. Ці огляди по  Харкову, а також Запоріжжю з закликами «вийти з пітьми» показують, наскільки важко місцевим стейкхолдерам вийти на такий режим співпраці.

Одна з головних причин такого стану – слабкість інституцій місцевого рівня, які мали б забезпечувати належний рівень взаємодії. Простіше кажучи, на рівні кожного регіону ефективність роботи десятків фахівців різноманітних департаментів та агенцій розвитку інновацій і економіки, цифрової трансформації тощо, що в державних, що в недержавних установах сьогодні є під дуже великим питанням.

Тому єднання ресурсів і напрямів спільних дій у цих єдиних форматах подій березня є справжнім викликом для всіх стейкхолдерів інноваційного, промислового розвитку. Кожен із акторів має зрозуміти три речі. Перше – що ці інструменти, навіть найпростіші, сьогодні в регіонах не існують і поодинці їх створити неможливо. Друге – що без них можна забути про ефективне просування наших промислових інноваторів у експорті та міжнародній співпраці. І третє  – що стан занепаду інновацій та інноваційного менеджменту в хайтек-індустріях регіонального рівня виявляється набагато глибшим, ніж це уявляється з Києва. А значить, відступати чи ігнорувати все це разом далі нікуди.

Потрібно діяти.

АППАУ спільно з молодими кластерами ІАМ щиро дякує за підтримку цих активностей нашим партнерам, міжнародним донорам, у першу чергу Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ). Але ми також сподіваємося на допомогу регіональних і центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, адже до цього часу у вирішенні поставлених питань інноваційного розвитку промислових секторів вони є повністю «в тіні».

Виконавча дирекція АППАУ

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag