Skip links

Альянс Кластерів

Регіональні центри уравління та контролю в секторі розумного міста

Про проект Командно-диспетчерські пункти з телекомунікаційним обладнанням та віддаленою інфраструктурою призначені для збору, передачі, обробки та відображення інформації про події

Рішення щодо скорочення енерговитрат міст і територіальних громад

У рамках проєкту планується оновити місцеві та регіональні програми енергоефективності в агломерації з 7-10 громад та реалізувати пілотний проєкт розумної мікромережі в одній із громад на базі ліній вуличного освітлення та 1-2 соціальних об’єктів комунальної власності.

Результати опитування кластерів і бізнес-об’єднань: ролі та їх сприйняття ключовими стейкхолдерами

Від середини квітня до початку травня УКА провів чергове опитування власних кластерів і бізнес-асоціацій (далі – просто «БО», бізнес-об’єднань). Цілі

We use cookies to provide the best web experience possible.
Explore
Drag